Coronanieuws

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts..

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina. Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
  De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf
  Deze week hield het kabinet weer een persconferentie over corona. In die persconferentie werden geen directe versoepelingen aangekondigd. Meer
  daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Wel publiceerde het kabinet een ‘openingsplan’ waarmee de samenleving op een
  veilige manier en stap voor stap ‘geopend’ kan worden. Dan moet wel voldaan worden aan enkele voorwaarden. Meer over dit plan in dit bericht (bron: NZG).
  Het openingsplan zelf is hier te vinden (bron: Rijksoverheid).
 • Mogelijk beperkte versoepelingen in instellingen voor langdurige zorg
  Dat schrijft minister De Jonge in een reactie (link) op een advies (link) van het OMT daarover. In de gehandicaptenzorg zal de handreiking aangepast worden die VGN
  eerder gemaakt heeft voor de gehandicapteninstellingen. Uitvoering vindt daarna plaats door de gehandicapteninstellingen zelf. Die uitvoering is onder meer afhankelijk
  van de plaatselijke situatie. Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Kamervragen beantwoord over vrijheidsbeperking vanwege corona in zorginstellingen
  Die vragen waren gesteld door D’66 en zijn nu beantwoord door minister De Jonge..De vragen gaan grotendeels over de ouderenzorg, maar zijn ook van belang voor de
  gehandicaptenzorg. Klik voor de antwoorden hier.
 • ‘Vaccineer mensen met een gezondheidsrisico met voorrang’
  Die oproep doen enkele cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in). Zie daarvoor dit bericht van Ieder(in) (link).
  Cliëntenorganisaties voeren geregeld overleg met VWS over het vaccineren. Zie voor de uitkomsten van recent overleg dit bericht (bron KansPlus).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Weer debat in Tweede Kamer over corona; brief over stand van zaken corona
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat stuurde het kabinet weer een stand van zaken brief aan de Kamer. Klik voor die brief met bijlagen hier (vanaf blz. 70 gaat het enkele pagina’s
  over de gehandicaptenzorg). Ook enkele cliëntenorganisaties stuurden voorafgaand aan dat debat een brief
  aan de Kamer, die brief gaat vooral over het vaccinatiebeleid en over voorrang voor mensen met een gezondheidsrisico Zie voor die brief dit bericht van Ieder(in) (link) .
 • Gehandicaptenzorgsector gelijk, maar niet hetzelfde’
  Dat zegt Henk Nies van Vilans in een kritische terugblik op de toepassing van coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: NZG). De blog van Henk Nies is hier te vinden (bron: Skipr).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Zorginstellingen kunnen hun jaarverslag uiterlijk 30 september inleveren
  VWS heeft tot dit uitstel besloten vanwege corona. Oorspronkelijk zouden de instellingen hun jaarverslag uiterlijk 31 mei hebben moeten inleveren.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Vaccinatiestrategie aangepast
  Geregeld wordt de vaccinatiestrategie en  vaccinatievolgorde door het kabinet aangepast.Onder meer  vanwege beschikbaarheid en bruikbaarheid van vaccins.
  De nieuwste vaccinatiestrategie (d.d.14 april) is hier te vinden.
 • Kamervragen over vaccinaties voor kwetsbaren beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks en de PvdA. Zie voor de antwoorden van minister De Jonge hier.
 •  Kamervragen beantwoord over vrijwillig vaccineren van mantelzorgers en (geestelijk) gehandicapte personen die zij verzorgen
  De antwoorden van minister De Jonge zijn hier te vinden. m(Uit de stukken blijkt niet door welke partij(en) deze vragen zijn gesteld).
 • Huisarts nodigt 60-minners met downsyndroom uit voor vaccinatie bij GGD
  Het gaat om thuiswonende mensen met het syndroom van Down.
  Zie voor verdere bijzonderheden en voorwaarden dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Coronamaatregelen nauwelijks aangepast
  Deze week was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Behalve de begintijd van de avondklok verandert er niets.
 • Stand van zaken corona;  brief van VWS en debat in Tweede Kamer
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan dat debat
  stuurde het kabinet weer een brief (link) met daarbij een aantal bijlagen. Vanaf pagina 69 gaat het over de gehandicaptensector.
 • Poster ‘Wie wordt wanneer gevaccineerd’ geactualiseerd
  Deze geactualiseerde versie (link) is van 26 maart. Ook de poster Vaccinatiestrategie is bijgewerkt. Die poster is via deze link te vinden.
 • Gratis mondkapjes voor o.a. mantelzorgers en PGB-zorgverleners
  Daarvoor gelden wel voorwaarden. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). ‘Zorginstellingen dwingen personeel tot vaccinatie’
  Dat zeggen vakbonden in de zorg naar aanleiding van signalen uit het veld. Meer daarover in dit bericht (bron Skipr).
  Zie hier voor een reactie van minister De Jonge op die signalen (bron: NZG).
 • Overleg cliëntenorganisaties met minister over voorrang voor mensen met verhoogd gezondheidsrisico
  Zie voor de uitkomsten van dat overleg dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Weigeren ongevaccineerde zorgmedewerker mag, in uiterste geval’
  Dat stellen twee arbeidsrechtadvocaten in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staan ook reacties van zorgkoepels, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN).
 • Vaccinaties met AstraZeneca-vaccin worden weer hervat
  Minister De Jonge heeft daartoe besloten. Zijn brief daarover aan de Tweede Kamer is via deze link te vinden.
  Dit vaccin wordt onder meer gebruikt voor medewerkers in de gehandicaptenzorg en voor thuiswonende de mensen met Downsyndroom.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Wat doet het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking?
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen uit Nijmegen doet onderzoek naar het coronavirus en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke
  beperking. De werkplaats heeft nu een poster in eenvoudige taal gemaakt, waarin die gevolgen worden samengevat. Die poster is hier te lezen.
 • Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking
  Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar deze gevolgen tijdens de tweede coronagolf. In dit bericht (bron: VGN) staan enkele uitkomsten van dit onderzoek.
  Het onderzoeksrapport en een samenvatting zijn hier te vinden (bron: Nivel).
 • Coronamaatregelen iets aangepast
  Deze week was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen; de maatregelen zijn toen iets aangepast. Klik hier voor een korte weergave op poster
  van de actuele maatregelen.
 • Stand van zaken corona;  brief van VWS en debat in Tweede Kamer
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan dat debat
  stuurde het kabinet weer een brief (link) met een aantal bijlagen.  Eén van die bijlagen bevat onder meer een grafiek (link) waarin het aantal besmettingen
  in de gehandicaptenzorg wordt vergeleken met de landelijke cijfers
 • Vaccinatieschema geactualiseerd
  Dat schema geeft aan wanneer welke mensen en met welk vaccin worden gevaccineerd. Dit schema wordt geregeld aangepast onder meer vanwege
  de beschikbaarheid van vaccins. Deze week verscheen een actuele versie (link).
 • Eerste resultaten onderzoek naar impact corona op mensen met licht verstandelijke  beperking
  Dat onderzoek is gedaan door een aantal organisaties in Gelderland. Zie voor de eerste resultaten dit bericht (bron: VGN) en deze factsheet (bron: VGN).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Eén jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt
  Dat is één van de conclusies van  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over één jaar corona in Nederland. Meer over de inhoud van dat rapport
  in dit berichten van Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf en de samenvatting zijn via deze link te vinden (bron: SCP).
 • Wanneer kunnen PGB-zorgverleners een vaccinatie krijgen?
  Daarover schrijft Per Saldo in dit bericht.
 • Wmo-zorgverleners krijgen nu ook vaccinatie
  Zij worden sinds deze week uitgenodigd voorde vaccinatie. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Ook inzet voormalig of ander zorgpersoneel mogelijk in zorginstellingen
  Zie meer in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die inzet moet de personeelsbezetting van zorginstellingen tijdens corona
  wat makkelijker maken.
 • Inspectie kijkt mee bij voorbereiding zorginstellingen op een derde coronagolf
  Meer daarover in dit bericht (bron: IGJ). Inmiddels is door VGN een Sectorplan gehandicaptenzorg voor de derde golf gepubliceerd.
  Ook de AVG-artsen hebben het medisch beleid voor zo’n derde golf in een document vastgelegd. Beide documenten zijn te vinden via dit bericht (bron: VGN).
 • Meeste kinderen met beperking door lockdown eenzamer dan ooit
  Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Meer over dat onderzoek hier (bron: NZG).
 • Aanvraag zorgbonus voor PGB-ers vanaf 1 maart (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een artikel op Skipr over deze zorgbonus voor PGB-ers.
 • Zorg in coronatijd eenvoudig uitgelegd via Steffie
  Deze module is te vinden via dit bericht; in het bericht staat een link naar de website.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Coronaregels deels aangepast
  Deze week was er weer een persconferentie van het kabinet waarbij de coronaregels deels werden versoepeld. Posters met de actuele maatregelen zijn  hier en hier te vinden.
 • Debat Tweede Kamer over de stand van zaken Corona
  Deze week was er ook weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (Bron  Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat kreeg de Tweede Kamer weer de gebruikelijke stand van zakenbrief (link) ; vanaf pagina 63 komt de gehandicaptenzorg ter sprake.
  Bij de brief zit een aantal bijlagen waaronder de herziene versie van de vaccinatiestrategie (link)>
  Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in), samen met KansPlus en Per Saldo een brief aan de Tweede Kamer waarin aandacht word gevraagd voor het
  vaccinatiebeleid voor thuiswonend mensen met een beperking of chronische ziekte en voor de veiligheid bij de komende verkiezingen.
 • Aanvraag zorgbonus voor PGB-ers start per 1 maart
  Meer toelichting over die aanvraag is te vinden in dit bericht (bron: Per Saldo)
  en deze handreiking van VWS.
 • Kamervragen over vaccinaties in kleinschalige woonvormen en ouderinitiatieven beantwoord
  In die antwoorden (link) geeft minister De Jonge aan hoe die vaccinaties voorlopig zijn gepland en zullen worden uitgevoerd.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Vaccinatie zorgmedewerkers gehandicaptenzorg deze week gestart
  Dat schrijft VGN. Zie dit bericht.
 • Vaccinatie bewoners met Wlz-indicatie in ouder- en wooninitiatieven
  Die vaccinaties zijn 25 januari begonnen. In dit bericht benoemt Per Saldo de stappen die door deze initiatieven genomen moeten worden. In het bericht staat een link
  naar een bericht van het RIVM waaruit blijkt welke regio’s wanneer aan de beurt zijn en welk vaccin dan wordt gebruikt.
 • Zorg en jeugdhulp bereiden zich voor op eventuele derde golf coronavirus
  Dat concludeert de Inspectie na een peiling bij instellingen. Zie verder dit bericht .
 • Videobijeenkomst met vragen over vaccins en het vaccineren
  Die videobijeenkomst wordt georganiseerd door KansPlus op 24 februari. Meer info in dit bericht (bron: KansPlus).
 • Actieplan en steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
  Vorige week kwamen minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis met een actieplan om de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en voor kwetsbare groepen
  te verlichten. Voor dat plan is € 200 miljoen ter beschikking gesteld. Zie voor dat plan deze brief van VWS. Het plan kent drie ‘actielijnen’.
  Actielijn 2 gaat over kwetsbare groepen.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Thuiswonende mensen met Downsyndroom krijgen voorrang bij vaccinatie
  Zij krijgen het AstraZeneca vaccin van de huisarts. Meer hierover in deze berichten van Skipr (link) enNZG (link).
  Een kort overzicht van de stand van zaken staat dit bericht (bron: Skipr).
 • Eerste oordeel Inspectie over vaccineren door zorginstellingen
  De Inspectie heeft bij zes instellingen in de langdurige zorg, waaronder twee gehandicapteninstellingen, gekeken hoe het vaccineren verliep.
  Zie voor een eerste reactie dit bericht (bron: VGN). Eén van de zaken die de Inspectie opviel was de soms gebrekkige wijze van vervoer
  van de vaccins. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid (link) bij onderwerp kwetsbare groepen: gehandicaptenzorg. De cijfers worden dagelijks geactualiseerd.
  Het overzicht t/m vandaag is hier te vinden.
 • Morrel niet aan afgesproken vaccinatiestrategie voor de gehandicaptenzorg!
  Die noodkreet deed VGN deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Door de leveringsproblemen van het AstraZeneca-vaccin wordt er gedacht over een aanpassing
  van de vaccinatie-afspraken voor de gehandicaptenzorg, terwijl daar nog maar 25% van de cliënten gevaccineerd is en de medewerkers nog niet zijn opgeroepen
  voor de vaccinatie. Zie verder deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). In beide berichten staat een link naar de brief. Zie voor een reactie van de FNV hier (bron:NZG).
  Ook Ieder(in) deed een beroep op de Kamer om niet verder af te wijken van de oorspronkelijke vaccinatieplannen. Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de praktijk van het vaccineren ook dit bericht (bron: Skipr). Die signalen hebben effect gehad. Zie de twee berichten hieronder.
 • Medewerkers gehandicaptenzorg komen nu toch ook aan de beurt en krijgen het AstraZeneca vaccin
  Dat heeft minister De Jonge vandaag besloten. Zie voor zijn brief hier; onderdeel 4 van de brief gaat onder meer daarover. De aangepaste vaccinatiestrategie is hier te lezen.
 • Voor bewoners van gehandicapteninstellingen is nu ook het BioNtech/Pfizer-vaccin beschikbaar; nu snellere vaccinatie mogelijk
  Het gaat om de bewoners voor wie de huisarts medisch eindverantwoordelijke is. Voor deze bewoners was tot nu toe het Moderna-vaccin beschikbaar, daar komt nu
  het BioNtech/Pfizer-vaccin bij. Hierdoor kan sneller gevaccineerd worden. Zie onderdeel 5 van de brief van minister De Jonge van vandaag.
 • Debat in Tweede Kamer over stand van zaken corona
  Ook deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over het coronavirus. Zie voor een kort verslag van dat debat hier (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat zond het kabinet zijn gebruikelijke stand-van-zaken-brief aan de Tweede Kamer (link). Op de pagina’s 54 en 71 e.v. is er aandacht voor de
  gehandicaptenzorg.
 • Gehandicapteninstellingen krijgen extra kosten voor het vaccineren vergoed
  Dat heeft de NZa besloten. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Weer nieuwe cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen in Nijmegen houdt op verzoek van VWS een registratie bij over corona in gehandicapteninstellingen.
  Afgelopen week verscheen er nieuw bulletin met informatie (link).
 • Vaccinaties
  Deze week is  gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische eindverantwoordelijke is.
  Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Nu ook zorgbonus voor pgb zorgverleners
  Dat meldt Per Saldo (link). In het bericht staan meer details voor wie de zorgbonus is bedoeld en hoe die aan te vragen.
 • Verscherping coronamaatregelen
  Deze week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt; één van de nieuwe maatregelen is een avondklok waaronder een avondklok.
  Die wijzigingen staan  in dit bericht (bron: Rijksoverheid).
 • Uitzonderingen avondklok voor mantelzorgers en PGB-zorgverleners
  De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur de volgende ochtend en gaat vanaf zaterdag 22 januari in. Mantelzorgers en PGB-zorgverleners zijn hiervan uitgezonderd; zij moeten dan wel
  een verklaring bij zich hebben. Voor mantelzorgers is dat een ‘eigen verklaring’. PGB-zorgverleners hebben een eigen verklaring’ èn een werkgeversverklaring nodig.
  Zie voor meer info over deze uitzonderingen en verklaringen deze berichten van Ieder(in) (link), Per Saldo (link) en MantelzorgNL (link).
  Zie voor andere uitzonderingen op de avondklok deze info van de Rijksoverheid.
 •  Vaccinaties
  Deze week is gestart met de vaccinatie van cliënten in een achttal gehandicapteninstellingen. Daarvoor was veel belangstelling van de pers. Een aantal
  persmomenten is te zien op de live-blog van VGN (link). Maandag 25 januari wordt gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/
  kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische verantwoordelijke is.
 • Mondkapjesplicht en uitzonderingen
  Op de website van Per Saldo staat een kort overzicht met info.  Ook staat er een voorbeeld van een kaartje waarmee de onmogelijkheid om een kapje te dragen
  kan worden aangetoond (link).
 • Geen aandacht voor toegankelijkheid in Protocol Openbaar Vervoer
  OV-bedrijven en het ministerie Ie

beheerder