Coronanieuws

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts..

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

Gehandicaptenzorg en coronavirus
Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue aangevuld.
Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
verzameld. Die pagina is hier te vinden.
Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina. Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 • Hoe kom je aan een coronapas?
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) verschillende manieren om aan een (papieren) coronatoegangsbewijs of QR-code te komen.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Coronamaatregelen weer aangepast
  Deze week was er weer een persconferentie waarbij een aantal veranderingen van de coronamaatregelen werd aangekondigd. Zie voor een samenvatting van die
  veranderingen hier en hier  (bron: Rijksoverheid). Ook was er weer een debat met de Tweede Kamer over corona. Een samenvatting
  van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer). Zie ook dit bericht (bron: NZG). Voorafgaand aan het debat had het kabinet weer een stand van zaken brief
  naar de Kamer gestuurd. Die brief is via deze link te vinden; bij die brief zit een aantal bijlagen.
  Ook Ieder(in)  stuurde de Kamer voorafgaand aan het debat nog een brief (link) met aandachtspunten.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Familie van thuiswonende verstandelijke beperkten had het zwaar tijdens corona
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarover NZG schrijft in dit bericht. Zie voor het hele onderzoek dit bericht (bron: NIvel).
 • Gratis zelftesten krijgen mogelijk voor mantelzorgers en PGB-ers
  Per Saldo beschrijft de mogelijkheden in dit bericht. Zie ook dit bericht (bron: Rijksoverheid) over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Hoe ervaren jongeren met een beperking de coronacrisis?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door Young Work in opdracht van onder meer Ieder(in) en VGN. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek deze berichten
  van NZG (link) en VGN (link).
 • Adviezen bij vakantie, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten
  VGN heeft een eerder artikel met adviezen over vakanties/uitstapjes e.d. in coronatijd geactualiseerd. Dat artikel is hier te vinden. (bron: VGN) .
 • Situatie rondom corona in enkele gehandicapteninstellingen
  VGN heeft een rondgang gemaakt langs enkele gehandicapteninstellingen en gevraagd naar de situatie rondom corona. Meer informatie daarover
  in dit bericht (bron: VGN).
 • Hoe krijg je een vaccinatiebewijs?
  Over die vraag gaat onder meer dit artikel van KansPlus.
 • Aanvraag zorgbonus zorginstellingen vanaf deze week mogelijk
  VWS heeft een handreiking (link) gepubliceerd die instellingen kan helpen bij de aanvraag.
  Ook PGB-ers kunnen zorgbonus aanvragen
  VWS heeft daarvoor een aparte handreiking (link) gemaakt. Zie ook de reactie van Per Saldo In dit bericht (link).
 • Instellingen krijgen iets meer extra coronakosten vergoed
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook tweede zorgbonus voor pgb-zorgverleners
  Meer over die zorgbonus in dit  bericht (bron: Per Saldo).
 • Doorbetalen niet-geleverde PGB-zorg
  Per Saldo meldt dat in twee situaties de niet-geleverde zorg nu ook kan worden doorbetaald. Zie voor die situaties dit bericht.
 • Zorgbonus voor dit jaar wordt ergens tussen €200 en € 240
  Dat schrijft minister De Jonge in de hierboven genoemde brief (zie pagina 89 en 90). Zie voor een reactie van vakbond NU91 dit bericht (bron: NZG).
 • Weigeren ongevaccineerde zorgmedewerker mag, in uiterste geval’
  Dat stellen twee arbeidsrechtadvocaten in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staan ook reacties van zorgkoepels, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN).
 • Wat doet het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking?
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen uit Nijmegen doet onderzoek naar het coronavirus en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke
  beperking. De werkplaats heeft nu een poster in eenvoudige taal gemaakt, waarin die gevolgen worden samengevat. Die poster is hier te lezen.
 • Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking
  Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar deze gevolgen tijdens de tweede coronagolf. In dit bericht (bron: VGN) staan enkele uitkomsten van dit onderzoek.
  Het onderzoeksrapport en een samenvatting zijn hier te vinden (bron: Nivel).
 • Eerste resultaten onderzoek naar impact corona op mensen met licht verstandelijke  beperking
  Dat onderzoek is gedaan door een aantal organisaties in Gelderland. Zie voor de eerste resultaten dit bericht (bron: VGN) en deze factsheet (bron: VGN).
 • Eén jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt
  Dat is één van de conclusies van  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over één jaar corona in Nederland. Meer over de inhoud van dat rapport
  in dit berichten van Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf en de samenvatting zijn via deze link te vinden (bron: SCP).
 • Meeste kinderen met beperking door lockdown eenzamer dan ooit
  Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Meer over dat onderzoek hier (bron: NZG).

beheerder