Coronanieuws

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts..

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

Gehandicaptenzorg en coronavirus
Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue aangevuld.
Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
verzameld. Die pagina is hier te vinden.
Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina. Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 • Wijziging coronamaatregelen per 14 januari 2022
  Vanavond was er weer een persconferentie, waarin een aantal coronamaatregelen versoepeld worden per 14 januari.
  Klik hiervoor een poster met de geldende maatregelen.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Meer zorgmedewerkers vallen uit door besmetting met Omikron
  Dat meldt NU’91. Die uitval speelt in alle sectoren van de zorg. Zier verder dit bericht (bron NZG).
 • ‘Zorgbonus kon niet én snel én waterdicht’
  Op die reageert een woordvoerder van VWS op berichten over misbruik met de zorgbonus. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Weer persconferentie met nieuwe coronamaatregelen.
  Vorige week vrijdag was er weer een persconferentie, waarin het kabinet nieuwe coronamaatregelen aankondigde, waaronder een lockdown . Zie voor een korte
  samenvatting van de maatregelen deze poster. Ook was er weer een debat met de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom
  corona. Zie voor een kort verslag hier (bron: Tweede Kamer).
 • Vragen over de zorgbonus en pgb-zorgbonus beantwoord
  Op de VWS-website staat een document (link) waarin enkele vragen over de zorgbonus worden beantwoord.
 • Booster voor mensen met downsyndroom die thuis wonen
  Zij krijgen vanaf vandaag een oproep van de GGD. Meer details daarover in deze berichten van Skipr (link) en SDS (link) .
 • Mensen met een beperking willen striktere coronaregels
  Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in)). Zie voor de verdere uitkomsten van dat onderzoek deze berichten van Skipr (link) en Ieder(in) (link).
  Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Ieder(in) de Tweede Kamer en de regering in een brief gevraagd om drie specifieke maatregelen te treffen voor mensen
  met een beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • COVID-registratie in de Wlz-zorg weer hervat door academische werkplaats
  In verband met de stijgende besmettingen heeft VWS de academische werkplaats Sterker op eigen benen in Nijmegen gevraagd om de registratie van COVID
  in de Wlz-zorg weer te hervatten.
 • Soepeler quarantaineregels voor medewerkers in (gehandicapten)zorg
  Dat heeft het RIVM vandaag bekend gemaakt. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Eerder deze week had onder andere de gehandicaptensector om zo’n soepeler
  regeling gevraagd omdat anders gezonde zorgmedewerkers gedwongen thuis in quarantaine moesten zitten, waardoor de personeelsproblemen in de zorg
  nog verder zouden toenemen. Zie voor die brief hier en is hier nog een reactie van de FNV (link) (bron: NZG).
 • Gezondheidsraad adviseert extra injectie voor volwassenen met Downsyndroom
  Uit onderzoek blijkt dat deze groep meer risico loopt. Minister De Jonge heeft nog geen beslissing genomen over vervroeging van die derde prik.
  Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en Stichting Downsyndroom (link). Het advies van de Gezondheidsraad is via deze link te vinden.
 • Debat in Tweede Kamer over coronamaatregelen
  Deze week was er weer een debat in de Tweede kamer over de stand van zaken rondom corona en over de maatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag
  had aangekondigd. Een kort verslag van het debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan het debat had het kabinet weer een brief (link) over de stand van zaken aan de Kamer gestuurd.
 • Geef 60-minner met kwetsbare gezondheid voorrang bij derde prikronde
  Dat vragen cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(In), in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Derde prik wordt eerder gegeven
  In een brief (link) informeert minister De Jonge vandaag de Tweede Kamer dat al vanaf 19 november wordt begonnen met de uitvoering van de ‘boostervaccinaties’
  (‘de derde prik’). Dat is enkele weken eerder dan vorige week werd aangekondigd. Voor die derde prik komen ook bewoners van instellingen van
  gehandicapteninstellingen in aanmerking.
 • Zorgmedewerkers krijgen dit jaar nog een zorgbonus van € 385
  Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Extra bescherming en ondersteuning voor groepen met verhoogd coronarisico
  Meer informatie over die extra bescherming is te vinden in deze berichten van Ieder(in)) (link) en de Rijksoverheid (link).
 • Zorgen en zwaaien’
  Dat is de naam van een project van onderzoeksinstituut Nivel. Het project richt zich op ervaringen van naasten met een verstandelijke beperking in coronatijd.
  Er wordt driemaal een meting gedaan. Onlangs zijn de resultaten van de tweede meting (in april/mei 2021) gepubliceerd. Meer daarover in
  deze berichten van VGN (link) en Nivel (link).
 • Hoe kom je aan een coronapas?
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) verschillende manieren om aan een (papieren) coronatoegangsbewijs of QR-code te komen.
 • Familie van thuiswonende verstandelijke beperkten had het zwaar tijdens corona
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarover NZG schrijft in dit bericht. Zie voor het hele onderzoek dit bericht (bron: NIvel).
 • Gratis zelftesten krijgen mogelijk voor mantelzorgers en PGB-ers
  Per Saldo beschrijft de mogelijkheden in dit bericht. Zie ook dit bericht (bron: Rijksoverheid) over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Hoe ervaren jongeren met een beperking de coronacrisis?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door Young Work in opdracht van onder meer Ieder(in) en VGN. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek deze berichten
  van NZG (link) en VGN (link).
 • Adviezen bij vakantie, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten
  VGN heeft een eerder artikel met adviezen over vakanties/uitstapjes e.d. in coronatijd geactualiseerd. Dat artikel is hier te vinden. (bron: VGN) .
 • Situatie rondom corona in enkele gehandicapteninstellingen
  VGN heeft een rondgang gemaakt langs enkele gehandicapteninstellingen en gevraagd naar de situatie rondom corona. Meer informatie daarover
  in dit bericht (bron: VGN).
 • Hoe krijg je een vaccinatiebewijs?
  Over die vraag gaat onder meer dit artikel van KansPlus.
 • Aanvraag zorgbonus zorginstellingen vanaf deze week mogelijk
  VWS heeft een handreiking (link) gepubliceerd die instellingen kan helpen bij de aanvraag.
  Ook PGB-ers kunnen zorgbonus aanvragen
  VWS heeft daarvoor een aparte handreiking (link) gemaakt. Zie ook de reactie van Per Saldo In dit bericht (link).
 • Instellingen krijgen iets meer extra coronakosten vergoed
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook tweede zorgbonus voor pgb-zorgverleners
  Meer over die zorgbonus in dit  bericht (bron: Per Saldo).
 • Doorbetalen niet-geleverde PGB-zorg
  Per Saldo meldt dat in twee situaties de niet-geleverde zorg nu ook kan worden doorbetaald. Zie voor die situaties dit bericht.
 • Zorgbonus voor dit jaar wordt ergens tussen €200 en € 240
  Dat schrijft minister De Jonge in de hierboven genoemde brief (zie pagina 89 en 90). Zie voor een reactie van vakbond NU91 dit bericht (bron: NZG).
 • Weigeren ongevaccineerde zorgmedewerker mag, in uiterste geval’
  Dat stellen twee arbeidsrechtadvocaten in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staan ook reacties van zorgkoepels, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN).
 • Wat doet het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking?
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen uit Nijmegen doet onderzoek naar het coronavirus en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke
  beperking. De werkplaats heeft nu een poster in eenvoudige taal gemaakt, waarin die gevolgen worden samengevat. Die poster is hier te lezen.
 • Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking
  Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar deze gevolgen tijdens de tweede coronagolf. In dit bericht (bron: VGN) staan enkele uitkomsten van dit onderzoek.
  Het onderzoeksrapport en een samenvatting zijn hier te vinden (bron: Nivel).
 • Eerste resultaten onderzoek naar impact corona op mensen met licht verstandelijke  beperking
  Dat onderzoek is gedaan door een aantal organisaties in Gelderland. Zie voor de eerste resultaten dit bericht (bron: VGN) en deze factsheet (bron: VGN).
 • Eén jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt
  Dat is één van de conclusies van  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over één jaar corona in Nederland. Meer over de inhoud van dat rapport
  in dit berichten van Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf en de samenvatting zijn via deze link te vinden (bron: SCP).
 • Meeste kinderen met beperking door lockdown eenzamer dan ooit
  Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Meer over dat onderzoek hier (bron: NZG).

beheerder