Coronanieuws

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts..

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Klaassen†.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

Gehandicaptenzorg en coronavirus
Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue aangevuld.
Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
verzameld. Die pagina is hier te vinden.
Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina. Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 • Vanaf half september nieuwe ronde herhaalprikken tegen Covid 19
  Daarbij krijgen zorgmedewerkers en mensen met een verhoogd risico voorrang. Dat heeft minister Kuipers in een brief (link) laten weten aan de Tweede Kamer.
  Meer info daarover in deze berichten van Skipr (link) en Ieder(in) (link).
 • Hoe wil overheid op lange termijn met Covid-19 omgaan?
  Vorige week publiceerde het kabinet een brief (link)  met daarin de lange termijn aanpak van Covid 19.
  Vanaf pagina 27 gaat het over de langdurige zorg. Er is ook een samenvatting-in-beeld van deze brief (link).
 • Gehandicapteninstellingen krijgen meer extrakosten vanwege corona vergoed
  Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor eigen teststraten en kosten voor cohort-units. Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier. A
 • In laatste coronagolf overleden relatief minder mensen in gehandicapteninstellingen
  In de periode november 2021- maart 2022 overleed 0,4 % van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode daarvoor was dat 4 %.
  Dat blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van de Radbouduniversiteit. Deze werkplaats hield op verzoek van VWS
  een registratie bij over Covid in gehandicapteninstellingen. Meer info is te vinden ineen nieuwe factsheet van de werkplaats.
 • Verdere versoepeling coronamaatregelen
  Deze week werden de coronamaatregelen verder versoepeld. Een overzicht van die versoepelingen is via dit bericht en dit bericht (bron: Rijksoverheid) te vinden.
 • Impact van coronacrisis op naasten van mensen met een verstandelijke beperking: Eindrapport onderzoek gepubliceerd
  Door het Nivel is de afgelopen coronaperiode-onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
  Eerder zijn twee tussenrapporten gepubliceerd. Deze week verscheen het Eindrapport. Meer over de resultaten in dit bericht (bron: VGN); onder het bericht staat een link
  naar het eindrapport.
 • Hoe wil de gehandicaptenzorg op lange termijn met COVID om gaan?
  Samen met andere partijen in de langdurige zorg heeft VGN een notitie gemaakt hoe zij in de toekomst om wil gaan met COVID 19. Meer informatie
  is te vinden in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link); onderaan het tweede bericht staat een link naar de notitie ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’.
 • VGN mist aandacht voor gehandicaptenzorg in eerste OVV-rapport over aanpak coronacrisis; cliëntenorganisaties vragen om aanvullend onderzoek (2)
  Deze week verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis in de eerste periode van 2020.
  In dat rapport is veel aandacht voor de stille ramp in de verpleeghuizen. VGN mist nu in het rapport aandacht voor de specifieke problemen van de
  gehandicaptenzorg in die periode, zodat ook van die ervaringen kan worden geleerd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Hier een link naar een brief waarin cliënten- en belangenorganisaties de OVV vragen om aanvullend onderzoek te doen naar de situatie in de gehandicaptenzorg
  in de eerste periode van de coronacrisis.
 • Minister Kuipers beslist tot extra boosterprik voor mensen met Downsyndroom
  De minister onderscheidt vier groepen kwetsbare mensen voor wie een extra boosterprik beschermend kan zijn nu veel coronamaatregelen worden
  opgeheven. Naast mensen met Downsyndroom zijn dat bijvoorbeeld ook verpleeghuisbewoners en 70+ers. Mensen met Downsyndroom krijgen de prik
  via de eigen huisarts, mobiele vaccinatieteams van de GGD of via de zorginstelling. Meer info daarover in dit bericht van Skipr (link) en in de brief (link)
  die de minister daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Nieuwe regeling voor zorgpersoneel met langdurig Covid in de maak
  Die regeling moet voorkomen dat zorgmedewerkers worden ontslagen die aan het begin van pandemie langdurig ziek zijn geworden. Normaal zouden zij
  na twee jaar ontslagen kunnen worden. Meer info hier (bron: NZG).
 • Versoepeling coronamaatregelen en debat in Tweede Kamer over corona
  Deze week was er weer een persconferentie over corona. In die persconferentie werd een versoepeling en stapsgewijze afschaffing van een aantal maatregelen aangekondigd.
  Zie voor kort overzicht van die versoepelingen deze poster (link). Ook was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Daar werd ook gepraat
  over de ongerustheid  bij kwetsbare groepen over hun bescherming. Een kort verslag van dit debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan het debat was de Kamer weer via een stand van zaken brief (link) door VWS geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Ieder(in) stuurde voor het debat nog
  een brief waarin uitdrukkelijk om extra bescherming voor kwetsbare groepen werd gevraagd. Zie voor die brief en de reacties daarop deze berichten van Ieder(in)
  (link) en (link).
 • Gezondheidsraad adviseert extra boosterprik voor mensen met Downsyndroom
  De Gezondheidszaad onderscheidt vier groepen kwetsbare mensen voor wie een extra boosterprik beschermend kan zijn nu veel coronamaatregelen worden
  opgeheven. Naast mensen met Downsyndroom zijn dat bijvoorbeeld ook verpleeghuisbewoners en 70+ers. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Minister Kuipers beslist volgende week over dit advies. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Gehandicapten douchen minder vaak door ziekte personeel
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar Zorgsignalen van deze week (link). Die afwezigheid hangt vaak samen met corona.
 • Zelftesten en mondkapjes voor minima beschikbaar via gemeenten
  Die beschikbaarheid is er vanaf half februari. Meer info in dit bericht (bron: Rijksoverheid).
 • Gehandicapteninstellingen krijgen coronakosten ook in 2022 vergoed
  Dat heeft de NZa besloten. Het gaat om vergoeding van extra kosten waarop zij geen invloed hebben. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (NZa). .
 • Gemeenten versoberen de coronasteun voor aanbieders van jeugdzorg en Wmo
  Daarover heeft de VNG afspraken gemaakt met het Rijk. Gemeenten kunnen zo nodig nog wel uitzonderingen maken voor zorginstellingen die als gevolg van corona
  in financiële problemen komen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)..
 • Meer zorgmedewerkers vallen uit door besmetting met Omikron
  Dat meldt NU’91. Die uitval speelt in alle sectoren van de zorg. Zier verder dit bericht (bron NZG).
 • ‘Zorgbonus kon niet én snel én waterdicht’
  Op die reageert een woordvoerder van VWS op berichten over misbruik met de zorgbonus. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Vragen over de zorgbonus en pgb-zorgbonus beantwoord
  Op de VWS-website staat een document (link) waarin enkele vragen over de zorgbonus worden beantwoord.
 • Booster voor mensen met downsyndroom die thuis wonen
  Zij krijgen vanaf vandaag een oproep van de GGD. Meer details daarover in deze berichten van Skipr (link) en SDS (link) .
 • Mensen met een beperking willen striktere coronaregels
  Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in)). Zie voor de verdere uitkomsten van dat onderzoek deze berichten van Skipr (link) en Ieder(in) (link).
  Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Ieder(in) de Tweede Kamer en de regering in een brief gevraagd om drie specifieke maatregelen te treffen voor mensen
  met een beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • COVID-registratie in de Wlz-zorg weer hervat door academische werkplaats
  In verband met de stijgende besmettingen heeft VWS de academische werkplaats Sterker op eigen benen in Nijmegen gevraagd om de registratie van COVID
  in de Wlz-zorg weer te hervatten.
 • Zorgmedewerkers krijgen dit jaar nog een zorgbonus van € 385
  Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Extra bescherming en ondersteuning voor groepen met verhoogd coronarisico
  Meer informatie over die extra bescherming is te vinden in deze berichten van Ieder(in)) (link) en de Rijksoverheid (link).
 • Zorgen en zwaaien’
  Dat is de naam van een project van onderzoeksinstituut Nivel. Het project richt zich op ervaringen van naasten met een verstandelijke beperking in coronatijd.
  Er wordt driemaal een meting gedaan. Onlangs zijn de resultaten van de tweede meting (in april/mei 2021) gepubliceerd. Meer daarover in
  deze berichten van VGN (link) en Nivel (link).
 • Hoe kom je aan een coronapas?
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) verschillende manieren om aan een (papieren) coronatoegangsbewijs of QR-code te komen.
 • Familie van thuiswonende verstandelijke beperkten had het zwaar tijdens corona
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarover NZG schrijft in dit bericht. Zie voor het hele onderzoek dit bericht (bron: NIvel).
 • Gratis zelftesten krijgen mogelijk voor mantelzorgers en PGB-ers
  Per Saldo beschrijft de mogelijkheden in dit bericht. Zie ook dit bericht (bron: Rijksoverheid) over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Hoe ervaren jongeren met een beperking de coronacrisis?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door Young Work in opdracht van onder meer Ieder(in) en VGN. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek deze berichten
  van NZG (link) en VGN (link).
 • Adviezen bij vakantie, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten
  VGN heeft een eerder artikel met adviezen over vakanties/uitstapjes e.d. in coronatijd geactualiseerd. Dat artikel is hier te vinden. (bron: VGN) .
 • Hoe krijg je een vaccinatiebewijs?
  Over die vraag gaat onder meer dit artikel van KansPlus.
 • Aanvraag zorgbonus zorginstellingen vanaf deze week mogelijk
  VWS heeft een handreiking (link) gepubliceerd die instellingen kan helpen bij de aanvraag.
  Ook PGB-ers kunnen zorgbonus aanvragen
  VWS heeft daarvoor een aparte handreiking (link) gemaakt. Zie ook de reactie van Per Saldo In dit bericht (link).
 • Instellingen krijgen iets meer extra coronakosten vergoed
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook tweede zorgbonus voor pgb-zorgverleners
  Meer over die zorgbonus in dit  bericht (bron: Per Saldo).
 • Doorbetalen niet-geleverde PGB-zorg
  Per Saldo meldt dat in twee situaties de niet-geleverde zorg nu ook kan worden doorbetaald. Zie voor die situaties dit bericht.
 • Zorgbonus voor dit jaar wordt ergens tussen €200 en € 240
  Dat schrijft minister De Jonge in de hierboven genoemde brief (zie pagina 89 en 90). Zie voor een reactie van vakbond NU91 dit bericht (bron: NZG).
 • Weigeren ongevaccineerde zorgmedewerker mag, in uiterste geval’
  Dat stellen twee arbeidsrechtadvocaten in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staan ook reacties van zorgkoepels, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN).
 • Wat doet het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking?
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen uit Nijmegen doet onderzoek naar het coronavirus en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke
  beperking. De werkplaats heeft nu een poster in eenvoudige taal gemaakt, waarin die gevolgen worden samengevat. Die poster is hier te lezen.
 • Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking
  Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar deze gevolgen tijdens de tweede coronagolf. In dit bericht (bron: VGN) staan enkele uitkomsten van dit onderzoek.
  Het onderzoeksrapport en een samenvatting zijn hier te vinden (bron: Nivel).
 • Eerste resultaten onderzoek naar impact corona op mensen met licht verstandelijke  beperking
  Dat onderzoek is gedaan door een aantal organisaties in Gelderland. Zie voor de eerste resultaten dit bericht (bron: VGN) en deze factsheet (bron: VGN).
 • Eén jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt
  Dat is één van de conclusies va Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over één jaar corona in Nederland. Meer over de inhoud van dat rapport
  in dit berichten van Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf en de samenvatting zijn via deze link te vinden (bron: SCP).
 • Meeste kinderen met beperking door lockdown eenzamer dan ooit
  Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Meer over dat onderzoek hier (bron: NZG).

beheerder