Coronanieuws

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts..

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

Gehandicaptenzorg en coronavirus
Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue aangevuld.
Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
verzameld. Die pagina is hier te vinden.
Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina. Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 • Vaccinatie zorgmedewerkers gehandicaptenzorg deze week gestart
  Dat schrijft VGN. Zie dit bericht.
 • Vaccinatie bewoners met Wlz-indicatie in ouder- en wooninitiatieven
  Die vaccinaties zijn 25 januari begonnen. In dit bericht benoemt Per Saldo de stappen die door deze initiatieven genomen moeten worden. In het bericht staat een link
  naar een bericht van het RIVM waaruit blijkt welke regio’s wanneer aan de beurt zijn en welk vaccin dan wordt gebruikt.
 • Zorg en jeugdhulp bereiden zich voor op eventuele derde golf coronavirus
  Dat concludeert de Inspectie na een peiling bij instellingen. Zie verder dit bericht .
 • Videobijeenkomst met vragen over vaccins en het vaccineren
  Die videobijeenkomst wordt georganiseerd door KansPlus op 24 februari. Meer info in dit bericht (bron: KansPlus).
 • Actieplan en steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
  Vorige week kwamen minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis met een actieplan om de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en voor kwetsbare groepen
  te verlichten. Voor dat plan is € 200 miljoen ter beschikking gesteld. Zie voor dat plan deze brief van VWS. Het plan kent drie ‘actielijnen’.
  Actielijn 2 gaat over kwetsbare groepen.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over gehandicaptenzorg zijn hier te vinden.
 • Thuiswonende mensen met Downsyndroom krijgen voorrang bij vaccinatie
  Zij krijgen het AstraZeneca vaccin van de huisarts. Meer hierover in deze berichten van Skipr (link) enNZG (link).
  Een kort overzicht van de stand van zaken staat dit bericht (bron: Skipr).
 • Eerste oordeel Inspectie over vaccineren door zorginstellingen
  De Inspectie heeft bij zes instellingen in de langdurige zorg, waaronder twee gehandicapteninstellingen, gekeken hoe het vaccineren verliep.
  Zie voor een eerste reactie dit bericht (bron: VGN). Eén van de zaken die de Inspectie opviel was de soms gebrekkige wijze van vervoer
  van de vaccins. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid (link) bij onderwerp kwetsbare groepen: gehandicaptenzorg. De cijfers worden dagelijks geactualiseerd.
  Het overzicht t/m vandaag is hier te vinden.
 • Morrel niet aan afgesproken vaccinatiestrategie voor de gehandicaptenzorg!
  Die noodkreet deed VGN deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Door de leveringsproblemen van het AstraZeneca-vaccin wordt er gedacht over een aanpassing
  van de vaccinatie-afspraken voor de gehandicaptenzorg, terwijl daar nog maar 25% van de cliënten gevaccineerd is en de medewerkers nog niet zijn opgeroepen
  voor de vaccinatie. Zie verder deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). In beide berichten staat een link naar de brief. Zie voor een reactie van de FNV hier (bron:NZG).
  Ook Ieder(in) deed een beroep op de Kamer om niet verder af te wijken van de oorspronkelijke vaccinatieplannen. Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de praktijk van het vaccineren ook dit bericht (bron: Skipr). Die signalen hebben effect gehad. Zie de twee berichten hieronder.
 • Medewerkers gehandicaptenzorg komen nu toch ook aan de beurt en krijgen het AstraZeneca vaccin
  Dat heeft minister De Jonge vandaag besloten. Zie voor zijn brief hier; onderdeel 4 van de brief gaat onder meer daarover. De aangepaste vaccinatiestrategie is hier te lezen.
 • Voor bewoners van gehandicapteninstellingen is nu ook het BioNtech/Pfizer-vaccin beschikbaar; nu snellere vaccinatie mogelijk
  Het gaat om de bewoners voor wie de huisarts medisch eindverantwoordelijke is. Voor deze bewoners was tot nu toe het Moderna-vaccin beschikbaar, daar komt nu
  het BioNtech/Pfizer-vaccin bij. Hierdoor kan sneller gevaccineerd worden. Zie onderdeel 5 van de brief van minister De Jonge van vandaag.
 • Debat in Tweede Kamer over stand van zaken corona
  Ook deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over het coronavirus. Zie voor een kort verslag van dat debat hier (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat zond het kabinet zijn gebruikelijke stand-van-zaken-brief aan de Tweede Kamer (link). Op de pagina’s 54 en 71 e.v. is er aandacht voor de
  gehandicaptenzorg.
 • Gehandicapteninstellingen krijgen extra kosten voor het vaccineren vergoed
  Dat heeft de NZa besloten. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Weer nieuwe cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen in Nijmegen houdt op verzoek van VWS een registratie bij over corona in gehandicapteninstellingen.
  Afgelopen week verscheen er nieuw bulletin met informatie (link).
 • Vaccinaties
  Deze week is  gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische eindverantwoordelijke is.
  Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Nu ook zorgbonus voor pgb zorgverleners
  Dat meldt Per Saldo (link). In het bericht staan meer details voor wie de zorgbonus is bedoeld en hoe die aan te vragen.
 • Verscherping coronamaatregelen
  Deze week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt; één van de nieuwe maatregelen is een avondklok waaronder een avondklok.
  Die wijzigingen staan  in dit bericht (bron: Rijksoverheid).
 • Uitzonderingen avondklok voor mantelzorgers en PGB-zorgverleners
  De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur de volgende ochtend en gaat vanaf zaterdag 22 januari in. Mantelzorgers en PGB-zorgverleners zijn hiervan uitgezonderd; zij moeten dan wel
  een verklaring bij zich hebben. Voor mantelzorgers is dat een ‘eigen verklaring’. PGB-zorgverleners hebben een eigen verklaring’ èn een werkgeversverklaring nodig.
  Zie voor meer info over deze uitzonderingen en verklaringen deze berichten van Ieder(in) (link), Per Saldo (link) en MantelzorgNL (link).
  Zie voor andere uitzonderingen op de avondklok deze info van de Rijksoverheid.
 •  Vaccinaties
  Deze week is gestart met de vaccinatie van cliënten in een achttal gehandicapteninstellingen. Daarvoor was veel belangstelling van de pers. Een aantal
  persmomenten is te zien op de live-blog van VGN (link). Maandag 25 januari wordt gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/
  kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische verantwoordelijke is.
 • Mondkapjesplicht en uitzonderingen
  Op de website van Per Saldo staat een kort overzicht met info.  Ook staat er een voorbeeld van een kaartje waarmee de onmogelijkheid om een kapje te dragen
  kan worden aangetoond (link).
 • Geen aandacht voor toegankelijkheid in Protocol Openbaar Vervoer
  OV-bedrijven en het ministerie Ie

beheerder