Den Haag

 

De vertegenwoordiging voor Den Haag wordt gevormd door:

Jaap Penninga. jaap

 

Gemeente den Haag  en   Kansenkaart sociaal domein

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning
Cliëntenraad Sociaal Domein
: In Den Haag is er een overkoepelende cliëntenraad van allerlei belangenbehartigers.                  

 

Welke zorgaanbieders zijn in Den Haag actief.

Fonteynenburg RIBW : GGZ. Wonen, groeps- en individuele begeleiding

Gemiva SVG groep: Wonen, groeps- en individuele begeleiding

Gemiva-SVG Groep

’s Heerenloo: Wonen, groeps- en individuele begeleiding

Humanitas DMH: Dagbesteding en individuele begeleiding

Ipse de Bruggen: Wonen, groeps- en individuele begeleiding

Middin:  Wonen, groeps- en individuele begeleiding

Philadelphia Zorg: Wonen, groeps- en individuele begeleiding

 

Rivierduinen : Zorg bij autisme. Wonen en dagbesteding.

Schroeder: Groeps- en individuele begeleiding

logo

Stumass: Wonen voor studenten met ASS (stoornis in het autistisch spectrum)

 

Vrije tijd

De VrijbuitersSOOS voor mensen vanaf 18 jaar met MBD en/of een aandachtsstoornis en/of een licht verstandelijke beperking.

Spel plus   

Vakanties VG : Voor iedereen een geschikte vakantie naar keuze.

Vakanties voor mensen met (een vorm van) autisme

Sport/spel                                                                                                                                                    Madurodam Manege

Madurodammanege

SGK Sportbelang

Speel-o-theken