Publicaties

WMO beleid gemeenten onder vuur.  Overgenomen van de website Binnenlands bestuur

Zelfredzaamheid:  Overgenomen van de website Sociale vraagstukken

NIPT test: Waarom mag ik er niet zijn?  Commentaar door Piet Beishuizen; Overgenomen uit de nieuwsbrief van Sien.

Zwartboek  : Publicatie van klokkenluiders over misstanden in de zorg (2014)

Dankbaar en blij zijn wij: Autobiografie van Desirée Pardon 2015

Handreiking Onderwijs en Zorg: Publicatie van het ministerie OCW. De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. Deze handreiking biedt scholen en ouders handvatten om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken, afgestemd op zijn mogelijkheden en behoeften.

 Lotje & Co
Lotje & Co is er voor alle vaders, moeders, broers, zussen en naasten van zorgintensieve kinderen. Want een zorgintensief kind doet veel met je en kan bepalend zijn voor je dromen.
Wij hopen dat je je thuisvoelt bij Lotje & Co en dat je je ervaringen, zorgen of ideeën wilt delen. Leer elkaar kennen en voel je gesteund door het Lotje-netwerk. Want we zijn er VOOR ELKAAR!

Kent u mij al?  (KUMA)

Wat willen mensen met een verstandelijke beperking en wat kan de gemeente doen? Adviezen en suggesties.
Publicatie: Voorjaar 2010
Uitgever: Platform VG Haaglanden

Kent u mij nog? (KUMN)

Over decentralisaties en bezuinigingen en de gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Publicatie: Najaar 2013
Uitgever: Platform VG Haaglanden

N.B.: KUMA en KUMN: Deze publicaties worden nog aangepast aan de veranderde regelgeving.