Voorschoten

De vertegenwoordiger in het Platform voor Voorschoten is:

pasfoto Rem

Remmelt Kruizinga, geboren 1947, gehuwd, woont in Voorschoten en is vader van drie zonen, waarvan de oudste, geboren 1979, verstandelijk gehandicapt is.
Hij is actief in de Cliëntenraad van de instelling waar zijn zoon woont.

Gemeente Voorschoten: Sociaal domein

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Voorschoten_-_Kloosterkapel

 

Zorginstellingen:

Gemiva:  Wonen, deeltijdwonen, logeren, dagbesteding en ondersteuning

Humanitas DMH: Dagbesteding en individuele begeleiding

Rivierduinen: GGZ:  Wonen, zorg en begeleiding, dagbesteding

’s Heeren Loo: Wonen, zorg en dagbesteding

logo

Stumass: Wonen voor studenten met ASS (stoornis in het autistisch spectrum)

 

Vrije tijd/Spel          Afbeeldingsresultaat voor logo speel-o-theek

Speel-o-theek Bij Tante Leen

Vakanties VG : Voor iedereen een geschikte vakantie naar keuze.

Vakanties voor mensen met (een vorm van) autisme

Spel plus

Sport

Spel plus: bewegen voor ouderen Fitnessapparatuur en bewegingsapparaten voor ouderen en dementerenden