Wassenaar

 

Gemeente Wassenaar : Sociaal domein                                                                                 gemeente Wassenaar

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

 

Zorgverleners werkzaam in Wassenaar:

Gemiva: Wonen, zorg, begeleiding en dagbesteding

Humanitas DMH:  Landelijke instelling. Dagbesteding en individuele begeleiding

Middin: Wonen, zorg, begeleiding en dagbesteding. Woonvoorziening De Haven en ambulante zorg
Voor meer informatie: Haven 69, 2242NC Wassenaar tel. 070-5121700 e-mail: info@middin.nl

Philadelphia: Wonen, zorg, begeleiding en dagbesteding: o.a. Woonvoorziening Rodenburg. Voor meer informatie: e-mail: w.zwaal@philadelphia.nl

Rivierduinen: GGZ:  Wonen, zorg en begeleiding, dagbesteding

logo

Stumass: Wonen voor studenten met ASS (stoornis in het autistisch spectrum)

 

In de Warenar te Wassenaar is een Leer & Werkomgeving voor mensen met een beperking die school hebben verlaten. Studenten werken hier samen met deelnemers aan het ontdekken, ontplooien van talenten en het eventueel opdoen van werkervaring. Voor meer informatie telnr. 071-579 15 00 of e-mail: olga.werkhoven@gemiva-svg.nl.

Zorg-Kinderboerderij Wassenaar van stichting SWZ biedt Dagbesteding aan mensen met een beperking.
Samen met de begeleiding verzorgen zij de dieren en houden de Zorg-Kinderboerderij netjes.
Begin 2015 wordt de boerderij uitgebreid met een Horeca gedeelte.
De ondersteuning van de cliënten wordt verzorgd door Stichting Wassenaarse Zorgverlening en wordt uitgevoerd door ervaren medewerkers.
De ondersteuning is gericht op:

  • de ontwikkeling van werkvaardigheden: (het goed verzorgen van de dieren en het terrein),
  • de ontwikkeling van sociale vaardigheden (zoals samenwerken, omgaan met klanten, bejegening, initiatief nemen)
  • en de emotionele ontwikkeling van de cliënt (zoals omgaan met tegenslagen, werken onder druk, opbouwen van zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf).

De Zorg-kinderboerderij biedt 7 dagen per week plaats aan 10 cliënten per dag.

Daarnaast kunnen jaarlijks een aantal stagiaires vanuit het Speciaal Onderwijs ervaring opdoen.
De ondersteuning wordt bekostigd vanuit een PGB, of via onder-aanneming bij WLZ instelling.

Zorgboerderij De Oliehoek (particulier initiatief) biedt momenteel 4 dagen per week zorg aan cliënten in de leeftijd van 16 t/m 70 jaar.
Cliënten helpen met alle voorkomende werkzaamheden zoals:

  • het verzorgen van de moestuin, fruitgaard en tunnelkas
  • en ook het verzorgen van de dieren                         .
  • Het te woord staan van klanten bij de verkoop van groenten en het rekenproces bij het afrekenen bevordert hun gevoel van eigenwaarde en leert hen omgaan met anderen.

Voor meer informatie contactpersoon Sandra Oliehoek telnr.: 070 5113854 of 06 26730004
e-mail: olieh010@planet.nl .

de Maregroep uit Voorhout.
Ongeveer 44 personen uit Wassenaar zijn in dienst bij dit reïntegratie- en ontwikkelbedrijf.
Een aantal werkt daar in de binnendienst en anderen bij de groenvoorziening in Wassenaar en verschillende gemeenten in de Bollenstreek.

Vrije tijd

Spel plus   Aangepast spelmateriaal en speelgoed voor jong-gehandicapten