Links

Websites waar veel informatie is te vinden

Binnenlands bestuur

Sociaal Web

Skipr

Sociale Vraagstukken

Schulinck

Nationale Zorggids

Zorgvisie

Movisie

VNG, sociaal domein

VNG

 

 

Ondersteuning en belangenbehartiging

Logo: MEE Nederland - Ondersteuning bij leven met een beperking - MEE maakt meedoen mogelijk

Stichting MEE:  Onafhankelijke cliëntenondersteuning.
Meedoen betekent meer dan alleen goede hulp en ondersteuning. Meedoen betekent zelf de regie voeren en zelf verantwoordelijkheid nemen. Meedoen betekent zelfstandig wonen, naar school gaan, werk of een goede dagbesteding hebben. MEE ondersteunt ook mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg.
MEE geeft 3 x per jaar een gratis blad uit “Doe mee” met veel informatie. Dit blad is ook on-line te lezen.
Bestuurlijk gefuseerd met Xtra

Ieder-in: Landelijke belangenbehartiger voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Zorgbelang :   Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform
Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie die collectief de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie.
Zij geeft folders uit met informatie en organiseert samen met andere belangenorganisaties voorlichtingsavonden.
Zorgbelang ondersteunt ook mensen met een Indicatie voor de Wlz.

Xtra

Xtra: Belangenorganisatie Aanbieder van welzijnswerk in Den Haag en Zoetermeer. Gefuseerd met MEE ZHN.

Per Saldo:
Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget.

logo

Stumass: Wonen voor studenten met ASS (stoornis in het autistisch spectrum)

Sien voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien: Een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Geeft een paar keer per jaar een blad uit. Magasien.

 

Links naar het sociaal domein van de Gemeenten die vertegenwoordigd zijn in het Platform.
Gemeente Delft

Gemeente den Haag  en   Kansenkaart sociaal domein

Leidschendam/Voorburg

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Pijnacker/Nootdorp

Gemeente Rijswijk

Gemeente Voorschoten

Gemeente Wassenaar

Gemeente Westland

Gemeente Zoetermeer

 

Landelijke patientenverenigingen, syndroomverenigingen, ouderverenigingen

Angelman Vereniging

Belangenvereniging Kind met een handicap: Autisme

Belangenvereniging Sien

Fragiele X Vereniging Nederland

Helpende Handen : Christelijke oudervereniging

KansPlus

LNA, Landelijk Netwerk Autisme

Naar-Keuze

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Oudervereniging Pas, autisme

Prader Willi syndroom

Stichting Downsyndroom

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland

Vereniging Cornelia de Lange syndroom

Vereniging Dit Koningskind : Christelijke oudervereniging

Vereniging LFB

VG Netwerken