Jeugdwet en Jeugdzorg

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.           De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres

 • ‘Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld’
  Dat zeggen de vakbonden in de jeugdzorg. Van het extra geld dat het Rijk heeft toegezegd aan gemeenten wordt niets gebruikt voor verbetering
  van de arbeidsvoorwaarden in de jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Vragen over vergoeding ‘alternatieve geneeswijzen’ door gemeente Groningen
  Door partijen in de Groningse gemeenteraad zijn vragen gesteld over de wenselijkheid van vergoeding van ‘alternatieve geneeswijzen’ in de jeugdzorg.
  Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tekorten jeugdzorg dwingen tot koerswijziging
  Dit korte artikel gaat onder meer in op de maatregelen die in de regio Zuid-Holland-Zuid zijn genomen om de jeugdzorg betaalbaar te houden
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grote hervorming jeugdzorg van start
  Vijf partijen gaan die hervorming voorbereiden. Voor het eind van het jaar moeten er concrete voorstellen liggen. Die vijf partijen zijn: VWS, de Vereniging Nederlandse
  Gemeenten (VNG), de werkgevers vertegenwoordigd in de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), patiëntenorganisaties
  en elf beroepsverenigingen. Meer info in deze berichten van Skipr (link)
 • Hoeveel extra geld voor jeugdzorg krijgt uw gemeente?
  Minister Ollongren heeft de voorlopige verdeling bekend gemaakt van de € 1.3 miljard die het Rijk extra aan de gemeenten heeft toegezegd.
  Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link). De voorlopige bedragen per gemeente zijn vinden in de bijlage van deze brief.
 • Nieuwe afspraken voor meer continuïteit jeugdzorg
  Die afspraken zijn gemaakt door Rijk, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg. Meer info over die afspraken in deze berichten van Skipr (link),
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Minister Dekker dreigt met ingrijpen jeugdbescherming Noord-Brabant
  Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur van 22/6 (link) en 23/6 (link).
 • Rechters slaan alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen
  Aanleiding voor dit alarm is de situatie in Noord-Brabant. Meer in dit bericht  (bron: Schulinck).
 • Gemeenten sleutelen al volop aan de jeugdzorg
  Dit artikel uit Binnenlands Bestuur geeft daarvan een aantal voorbeelden.
 • Sommige gemeenten schrappen nu al inkomenstoets
  Dit als reactie op een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eerste Kamer ontvangt Voortgangsbrief Jeugd
  Deze week stuurden staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker de Eerste Kamer een brief over actuele ontwikkelingen op het terrein van de jeugdzorg.
  Die brief (met een aantal bijlagen) is hier te vinden.
 • Stand-van-zaken-brief Intensieve kindzorg(2)
  In die brief informeert minister De Jonge de Kamer over de ontwikkelingen in de intensieve kindzorg. Bij zijn brief (link) zit het onderzoeksrapport
 • Stand-van-zaken-brief Jeugdzorg naar de Tweede Kamer(1)
  Deze week stuurden staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker een brief (link) naar de Tweede Kamer waarin ze ingaan op een aantal onderwerpen op het terrein
  van de jeugdzorg. Bij die brief zit een aantal informatieve bijlagen.
 • ‘Den Haag’ moet goed letten op besteding extra jeugdgeld’
  Dat schrijven jeugdzorginstellingen als reactie op de afspraak van het kabinet met de gemeenten om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg.
  Meer over die reactie in di bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hoogste rechter: inkomenstoets mag niet bij Jeugdwet
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid, bepaald in een uitspraak die deze week is gepubliceerd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie ook dit bericht van Per Saldo.
 • Overeenstemming Rijk en gemeenten over 1,3 miljard extra voor de Jeugdzorg
  Een arbitragecommissie had vorige week geadviseerd om € 1,9 miljard extra te geven aan de gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet. Rijk en gemeenten hebben nu
  uiteindelijk overeenstemming bereikt over een extra bedrag van € €1,314 miljard. Daarnaast moeten gemeenten via maatregelen ruim € 200 miljoen bezuinigen. Zie voor
  die afspraken deze berichten van Skipr (link), Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Klik hier voor de brief die staatssecretaris Blokhuis daarover schreef aan de
  Tweede Kamer. De afspraken zelf zijn hier te vinden.
 • Arbitragecommissie: 1,9 miljard naar gemeenten voor jeugdzorg
  Die arbitragecommissie is ingesteld om het conflict tussen de gemeenten en het Rijk over extra geld voor de jeugdzorg te beslechten. Deze ‘Commissie van wijzen’ komt
  tot het oordeel dat gemeenten volgend jaar 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg moeten krijgen. En in 2023 en 2024 zou er jaarlijks 1,6 miljard euro extra aan gemeenten
  moeten worden toebedeeld. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Vandaag stuurde staatsecretaris Blokhuis de uitspraak van de Commissie van Wijzen
  naar de Tweede Kamer. Zie voor zijn brief hier; de uitspraak is hier te vinden.
 • Tienpuntenplan voor betere jeugdzorg
  Dat Plan (Manifest Jeugdsprong) is opgesteld door FNV en Stichting Beroepseer. Meer over dat plan in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en FNV (link);
  onderaan het laatste bericht staat een link naar het Manifest.
 • Ook advies van de SER over de toekomst van de jeugdzorg
  Inmiddels heeft ook de SER een advies uitgebracht. De Sociaal Economische Raad (SER) is een belangrijk adviesorgaan voor het Kabinet. Meer over dit advies in dit bericht
  (bron: Skipr). Het SER-advies is via deze link te vinden.
 • Gemeenten krijgen in 2021 ruim € 600 miljoen extra voor jeugd
  Dat zijn het Rijk en VNG overeengekomen. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  VNG (link) en VGN (link). Zie voor de inhoud van de afspraken tussen Rijk en de VNG dit document (bron: Rijksoverheid).
 • Rapport over beheersing kosten jeugdwet uitgebracht
  Dat rapport is op verzoek van VWS door een stuurgroep van Rijk en gemeenten opgesteld. Het bevat een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de Jeugdwet
  financieel beheersbaar te maken. Het rapport is door de staatssecretaris Blokhuis zonder reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is aan het nieuwe kabinet
  om hierover beslissingen te nemen.
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (2)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nóg een reactie op dat wetsvoorstel (bron: Skipr).
 • Dubbele financiering van zorg vanwege samenloop Jeugdzorg en Wlz?
  Over die mogelijkheid zijn Kamervragen gesteld door de VVD. Die zijn nu door staatssecretaris Blokhuis beantwoord (link).
 • Kan gemeente verwijzing door huisarts naar jeugdzorg beperken?
  Diverse gemeenten willen die bevoegdheid van de huisarts beperken om zo te bezuinigen. Deskundigen zeggen in dit artikel dat dit wettelijk niet kan
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Instroom jeugdzorg vorig jaar met ruim 12 procent gedaald
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link),
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (1)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Gemeenten krijgen in 2021 ruim € 600 miljoen extra voor jeugd (2)
  Dat zijn het Rijk en VNG overeengekomen. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  VNG (link) en VGN (link). Zie voor de inhoud van de afspraken tussen Rijk en de VNG dit document (bron: Rijksoverheid).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop nog een bericht met (gemengde) reacties op dit extra geld (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Rapport over toekomst Jeugdwet uitgebracht (2)
  Dat rapport is op verzoek van VWS door een stuurgroep van Rijk en gemeenten opgesteld. Het bevat een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de Jeugdwet
  financieel beheersbaar te maken. Het rapport is door de staatssecretaris Blokhuis met een korte brief (link) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu aan het nieuwe
  kabinet om hierover beslissingen te nemen. Het rapport is via deze link te vinden. Zie voor de eerste reacties deze berichten van Binnenlands Bestuur (link),
  Skipr (link) en VGN (link). Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Daarin ontbraken echter de links.
  Die links zijn nu aangebracht en het bericht is verder aangevuld.
 • Twaalf lessen voor succesvolle vernieuwing jeugdhulp
  Het Verwey-Jonkerinstituut heeft met anderen onderzoek gedaan in vijf gemeenten die er in geslaagd zijn om de kosten voor de Jeugdzorg beheersbaar te houden.
  Uit dat onderzoek komen enkele gemeenschappelijke kenmerken naar voren. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het onderzoeksrapport ‘Eigenwijs transformeren’ is hier te vinden (bron: Verwey-Jonker).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer.
  Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting
  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Eigen bijdrage jeugdhulp slecht idee
  Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)  in een brief aan de informateur. In die brief doen zij voorstellen voor een betere jeugdzorg.
  Zie voor die brief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VGN); onderaan het laatste bericht staat een link naar die brief.
 • Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen. Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid (2)
  In aanvulling op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht van Skipr over hetzelfde onderwerp.
 • Extra miljarden lossen tekort op jeugdbudget niet op
  Uit dit artikel (link) blijkt dat zo’n zes van de tien gemeenten zelfs met extra geld nog met een tekort blijft zitten op de jeugdzorg (bron: Binnenlands Bestuur).  
 • Wat willen de politieke partijen met de jeugdzorg?
  De Nationale Zorggids (NZG) heeft op een rijtje) gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de jeugdzorg  (link).
 • Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen. Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid
  Het kabinet wil verbetering van de jeugdzorg. Eén van de voorstellen was om de toegang tot de jeugdzorg regionaal te organiseren. Dat voorstel is nu vervallen.
  Wat gebleven is, is de verplichting aan gemeenten om regionaal samen te werken bij inkoop van specialistische jeugdzorg. Een wetsontwerp tot wijziging van de Jeugdwet
  ligt inmiddels voor advies bij de Raad van State. Meer over deze en andere voorgestelde wijzigingen in deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Wolters Kluwer (link).
 • Hoge winst bij jeugdzorginstellingen voor veel gemeenten een probleem
  Dat blijkt uit een rondgang van het onderzoeksprogramma Pointer bij een aantal wethouders. Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (bron: Pointer).
 • Kamervragen over ‘zorgcowboys die gemeenten op kosten jagen ‘beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
 • Kabinet geeft gemeenten nu geen extra geld voor jeugdzorg
  Het kabinet wil de gemeenten niet tegemoet komen om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link),
  Skipr (link) en VNG (link). Zie voor de reactie van staatsecretaris Blokhuis hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdzorginstellingen stappen uit overleg met overheid
  Dat doen ze omdat dat overleg te weinig is gericht op inhoudelijke verbeteringen van de zorg en teveel op kostenbeheersing. Meer details in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en VGN (link.
 • Gemeenten eisen ook voor korte termijn extra geld voor Jeugdwet
  Dat deden ze vandaag tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG. Komt dat ( en ander extra geld) er niet, dan overwegen ze niet meer mee te werken
  aan de klimaatmatregelen en aan de versnelling van de woningbouw. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Betere toegang tot zorg voor jeugdigen met een levenslange en levensbrede zorgvraag
  De zorg voor diebjeugdigen is verdeeld over vier wetten. Dat levert in de praktijk problemen op, met name voor de groep jeugdigen met een levenslange en
  levensbrede zorgvraag. In opdracht van VWS heeft KPMG een aantal verbetermogelijkheden uitgewerkt. Dat rapport is deze week door staatssecretaris
  Blokhuis naar de Tweede Kamer gestuurd. De begeleidende brief van de staatssecretaris is via deze link te vinden en het rapport hier..
 • Lage tarieven leiden tot vertrek van zorginstellingen uit sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek onder financiële professionals in de langdurige zorg. Ruim een derde van de instellingen in de langdurige zorg overweegt activiteiten
  waarbij gemeenten opdrachtgever zijn af te bouwen of zelfs te beëindigen.  Meer info over dat onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inzet wijkteams leidt niet tot minder jongeren in gespecialiseerde Jeugdzorg
  Inzet van wijkteams en van praktijkondersteuners bij de huisarts moest zorgen voor een verschuiving van de gespecialiseerde zorg naar lichtere (en goedkopere)
  jeugdzorg. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat die doelstelling is mislukt. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), en
  Schulinck (link).
 • Gemeentes overschrijden budget jeugdzorg in 2019 met 1.8 miljard
  Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van VWS en gemeenten is uitgevoerd.
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
 • Jeugdzorgaanbieders hebben flink last van tweede coronagolf
  Dat blijkt uit een enquête van Jeugdzorg Nederland, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
 • Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervence vraagt minister om hulp
  Dertien Zeeuwse gemeenten willen deze instelling niet verder financieren. Hierdoor moet deze sluiten. De instelling vraagt nu hulp van de minister van Justitie.
  Meer info in dit bericht (bron: NZG). Zie voor de reactie van de FNV dit bericht  (bron: NZG). Staatssecretaris Blokhuis en minister Dekkers hebben  inmiddels gereageerd.
  Zie voor hun brief hier.
 • Jeugdhulp voor kinderen met een beperking moet beter
  Dat zeggen Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht.
 • Gemeenten bezuinigen op jeugdhulp
  In aansluiting op berichten in vorige Docu-alerts over bezuinigingen door gemeenten is hier nog een bericht over de manier waarop de gemeenten Breda dat wil gaan doen
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • VWS onderzoekt mogelijkheden voor meer geld voor jeugdzorg
  Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer; in die brief staan meer mogelijke maatregelen om de jeugdzorg (financieel) gezond te maken.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief (en een aantal bijlagen) zelf is hier te vinden.
 • Financiële zorgen bij steeds meer jeugdzorgorganisaties
  Dat meldt Intrakoop op basis van onderzoek van de jaarstukken van jeugdzorginstellingen. Meer info en cijfers in dit berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), ; het onderzoek zelf is hier te vinden
 • Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer
  Dat is één van de uitkomsten van de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020. Die monitor wordt jaarlijks opgesteld. Zie dit bericht voor meer uitkomsten
  uit de Monitor (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet meer door kabinet vergoed
  Door de vaste bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’ ) is het beroep op  huishoudelijke hulp uit de Wmo met 80% gestegen. Het Rijk wil
  deze meerkosten niet meer vergoeden aan de gemeenten. Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (link).  De VNG is hier boos over.
  Zie  verder deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).Klik voor de boze reactie van VNG hier.
 • FNV: scheld eigen bijdrage Wmo kwijt bij minima
  Door allerlei problemen bij o.a. het CAK ontvangen cliënten nu gestapelde rekeningen voor achterstallige eigen bijdragen Wmo. De FNV roept gemeenten
  op om die rekeningen kwijt te schelden bij de sociale minima. Meer over die achterstallige rekeningen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Financieel tekort is voor de gemeenschap; de winst is privé
  Dat is de conclusie van een onderzoek door Follow the Money en het Brabants Dagblad over de Jeugdzorg in delen van Brabant. Het onderzoek is gedaan bij kleine en
  grote aanbieders van jeugdzorg. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en het Brabants Dagblad (link).
 • Gemeenten krijgen meer geld voor coronakosten Wmo en Jeugdwet
  Eerder kregen de gemeenten al € 144 mln. ; daar is nu € 26 mln. aan toegevoegd door het rijk. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grote winsten en grote verliezen in de Jeugdzorg
  Dat blijkt uit een onderzoek van Jeugdzorg Nederland van de jaarrekeningen van jeugdzorginstellingen. Er moet een andere tariefopbouw komen, vindt Jeugdzorg
  Nederland. Zie voor het onderzoek dit bericht (bron: Jeugdzorg Nederland). Over de scheefgroei zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de PvdA. Zie dit bericht  (bron: NZG). .
 • Tekorten jeugdzorg de schuld van ZHZ-gemeenten zelf’
  Dat is de conclusie van een onderzoek naar de tekorten van gemeenten in Jeugdregio Zuid-Holland Zuid. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
  Dat is de conclusies uit het proefschrift  ‘Effectief Verbinden- Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ van Marion Herben. Meer toelichting is te
  vinden in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Gemengde reacties op voorgestelde wijziging Jeugdwet
  Het kabinet wil dat gemeenten veel meer gaan samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet. Dat staat in een concept-wetsontwerp, waar deze zomer op gereageerd
  kon worden. Uit de reacties blijkt dat de gemeenten en Divosa de wet van tafel willen hebben. Jeugdzorginstellingen en de FNV zijn positiever en vinden de wet niet ver
  genoeg gaan. Zie voor die reacties de berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link), Nationale ombudsman (link) en VGN (link).
 • Voor VNG gaat verandering Jeugdwet veel te ver; voor FNV niet ver genoeg
  Het kabinet wil dat gemeenten veel meer gaan samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet. Dat staat in een concept-wetsontwerp, waar deze zomer op gereageerd
  kon worden. Uit de reacties blijkt dat de gemeenten de wet van tafel willen hebben. De FNV daarentegen vindt dat de wet niet ver genoeg gaat. Meer over die wijziging
  en de reacties daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de reactie van VNG hier (bron: VNG).
 • Vooral grote jeugdzorginstellingen hebben het financieel moeilijk .
  Dat blijkt uit de jaarlijkse EY-Barometer. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tekort aan jeugdzorgmedewerkers neemt hard toe
  Groen Links heeft daar zorgen over en heeft daarover Kamervragen gesteld aan Minister De Jonge. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie over dat tekort ook het bericht ‘Animo voor baan jeugdzorg daalt sterk’ (bron: Skipr)
 • Voor 3e jaar op rij acties zorgmedewerkers voor verbetering jeugdzorg
  De jeugdzorgmedewerkers willen dat de jeugdzorg drastisch versimpeld wordt. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).  
 • Passende jeugdhulp hoeft niet in eigen regio
  Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. Ouders wilden dat hun zoon in de eigen jeugdregio opgenomen zou worden. De rechter wees dit echter af. Verdere
  toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voorstel voor wijziging Jeugdwet gepubliceerd; reageren is mogelijk
  Met die wijziging wil het kabinet een aantal knelpunten in de Jeugdwet oplossen. Zie voor meer info over de wijzigingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De tekst van het voorstel en de memorie van Toelichting zijn hier te vinden. Via die pagina kan op het concept-voorstel gereageerd worden.
 • Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’
  Dat schrijft de jeugdsector in een verkiezingsmanifest. Meer over dat manifest in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voortgangsbrief Jeugd naar Eerste Kamer
  Ministers De Jonge en Dekker stuurden deze week een brief naar de Eerste Kamer, waarin zij ingaan op de voortgang van de veranderingen in de jeugdzorg,
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en Wmo voor inkoop
  Met behulp van die handreiking kunnen gemeenten makkelijker kwaliteitscriteria Meer over die handreiking in dit bericht. De handreiking zelf is hier te vinden.
 • Kabinet houdt vast aan verplichte samenwerking gemeenten
  Dat heeft het kabinet vandaag in een brief laten weten. Gemeenten waren tegen zo’n verplichting, maar het kabinet zet toch door. Zie verder dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van het kabinet is hier te vinden. Bij die brief zit een aantal bijlagen. De brief is bedoeld ter voorbereiding van
  een debat begin volgende week over de stand van zaken in de Jeugdzorg. Ook beantwoordde de minister Kamervragen van de PvdA over de stelselwijziging
  in de Jeugdzorg. Klik voor die antwoorden hier. De koepels van jeugdzorgaanbieders stuurden deze week een brief naar de  Kamer
  met hun knelpunten en suggesties. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).
 • Kamervragen over uitstel herziening woonplaatsbeginsel beantwoord
  Die vragen waren gesteld door het CDA en zijn nu beantwoord (link).
 • Veel jeugdhulpaanbieders vrezen minder doorverwijzingen en minder cliënten
  Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit. Zie voor meer info over deze en andere uitkomsten deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
 •  VNG-reactie op advies over wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Enige tijd terug bracht een groep van deskundigen advies uit aan de VNG over een mogelijke beperking van de jeugdhulp. In een eerdere Docu-alert besteedden
  we daar aandacht aan: klik voor dat bericht en het advies hier resp. hier. Nu heeft VNG op dit advies gereageerd. Zie daarvoor dit bericht.
 • Inspectie signaleert toename van zorgfraude
  Dat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het nieuwe Jaarbeeld 2019. Zie voor meer info daarover dit bericht (Bron: Binnenlands Bestuur).
  De meeste nieuwe aanbieders in de Jeugdzorg voldoen ook niet aan de basiseisen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr).
  Het jaarverslag van de Inspectie is hier te vinden.
 • Marktdenken te ver doorgeslagen in Jeugdwet
  Dat zeggen de organisaties in de jeugdzorg in reactie op het Jaarverslag van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Meer daarover in dit bericht
  (bron Binnenlands Bestuur).
 • Invoering woonplaatsbeginsel opnieuw uitgesteld
  De ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 januari 2022. Het woonplaatsbeginsel regelt, kort gezegd, welke gemeenten financieel verantwoordelijk is voor de
  kosten van zorgverlening van een jeugdige. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Jeugdzorginstellingen: afspraken jeugdzorg zijn te vrijblijvend
  Het Rijk heeft eerder maatregelen aangekondigd om de Jeugdzorg anders te organiseren. De VNG is het met die maatregelen niet eens en heeft nu een voorstel
  gedaan voor een alternatief. De koepel van jeugdzorgaanbieders vindt dat voorstel te vrijblijvend. Meer over dat voorstel en de reactie van de jeugdzorg in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Ombudsman: maak betere afspraken over geluidsopnamen
  Hij doet daarvoor enkele suggesties. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Wat veroorzaakt de stijging van de jeugdhulp?
  Divosa heeft de recent gepubliceerde cijfers van het CBS over het gebruik van jeugdhulp geanalyseerd op zoek naar oorzaken voor de gestegen vraag. Zie voor
  de uitkomsten dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken.  Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijf
 • Gebruik Jeugdhulp blijft stijgen
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2019. Meer info in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link. De cijfers va het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).
 • Afschaffen tijdschrijven in Jeugdzorg komt dichterbij
  Dat zegt de FNV in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tijdschrijven toch nog niet afgeschaft
  Een aantal gemeenten lijkt hiermee problemen te hebben. Meer toelichting hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grenzen reikwijdte jeugdhulpplicht liggen er al
  Dat is de kern van een pamflet dat deze wek verscheen. Dit pamflet is een reactie op een advies dat enkele weken geleden verscheen en waarin wordt aanbevolen om de
  zorgplicht wettelijk te beperken. Meer over de inhoud van dat pamflet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Advies: geen wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Dat adviseert het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in een recent rapport. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het rapport zelf is hier te vinden.
 • Kabinet publiceert nieuwe voorstellen voor organisatie jeugdzorg
  Afgelopen week deden ministers De Jonge en Dekker voorstellen voor de organisatie van de jeugdzorg. Die voorstellen zijn hier te vinden (link)
  Een korte samenvatting van de voorstellen is te vinden in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De VNG heeft teleurgesteld op deze voorstellen gereageerd. Zie daarvoor
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Kamer bespreekt problemen bij jeugd met een levenslange beperking
  Die bespreking vindt plaats in april en gaat over de problemen die jongeren met een levenslange en levensbrede beperking ondervinden in de Jeugdwet.
  Ieder(in) en Per Saldo hebben samen een brief over die problemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • Reactie minister op rapport over kinderen met  zeer ernstige beperkingen
  Dit rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ is uitgebracht door de werkgroep Wij zien je Wel. Het rapport geeft aanbevelingen voor verbetering van de zorg
  aan mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen. Het rapport is hier te vinden en de reactie van de minister hier.
  Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
 • Waar komen de verschillen in jeugdhulpgebruik vandaan?
  Er zijn grote verschillen in het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten, maar ook tussen wijken binnen gemeenten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een eerste
  onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen. Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link).
  Het SCP-rapport is via deze link te vinden.-
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
  Zie voor een reactie van de FNV dit bericht (bron: FNV).
 • Binnenkort is tijdschrijven in de Jeugdzorg voorbij
  Dat hebben alle betrokken partijen in de jeugdzorg afgesproken. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Aanpassing woonplaatsbeginsel moet bureaucratie verminderen
  Hoe nodig dat is, blijkt uit dit bericht (bron: Gemeente.nu).
 • ‘Haal deel jeugdzorg weg bij gemeenten’
  Dat stelt de FNV voor in een recent plan. Zie voor dat voorstel deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).
 • Geen uitstel van wijziging woonplaatsbeginsel
  Jeugdzorg Nederland had daarom gevraagd, maar de Tweede Kamer stemt volgende week naar verwachting in met deze wijziging. Zie voor meer info de berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • ‘Diepgaand onderzoek naar tekorten Jeugdwet is ondermaats’
  Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG op verzoek van VWS en moest helderheid bieden over de besteding van het geld van de Jeugdzorg. Op dat onderzoek is de nodige kritiek.
  Zie daarvoor dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Zie hier voor de brief die minster De Jonge over het onderzoek schreef aan de
  Tweede Kamer. Bij die brief zit het onderzoeksrapport als bijlage. Interessant is ook het bericht ‘Wildgroei aanbieders drijft kosten jeugdzorg op’ (link) (bron: Skipr).
 • Overeind houden jeugdzorginstellingen remde vernieuwing van de jeugdzorg
  Dat is één van de conclusies uit de evaluatie van de (inmiddels opgeheven) Transitie Autoriteit Jeugd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamerbrief over financiële problemen jeugdinstellingen
  In die brief reageert minister De Jonge op de financiële problemen bij jeugdinstellingen. In die brief geeft hij onder meer aan hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd
  kan worden bij een aantal instellingen in problemen (link).

beheerder