Passend Onderwijs

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ouders veeleisend? Ja en terecht.

klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                                 De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Kamerbrief over extra geld voor thuiszitters
  In die brief (link) beschrijft minister Slob hoe het extra geld voor thuiszitters wordt ingezet.
 • Participatie in de steunpunten passend onderwijs
  Er komen steunpunten voor passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk
  ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. In September verschijnt daarvoor een praktische handreiking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • ‘Inclusief onderwijs: het beste van twee werelden’
  Onder die titel publiceerde Ieder(in) deze week haar visie op de toekomst van het (inclusief) onderwijs. Meer daarover in dit bericht (bron).
 • Tweede Kamer wil unaniem beter passend onderwijs
  Dat meldt Ieder(in) in dit bericht.
 • Versterk positie van ouders in het Passend onderwijs
  Het Passend Onderwijs is onlangs geëvalueerd. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het evaluatierapport. Ieder(in) stuurde deze week een reactie met voorstellen naar
  de Tweede Kamer. Klik voor die reactie hier.
 • Verbeteringen in Passend onderwijs
  Minister Slob heeft afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer een aantal verscherpingen in het Passend Onderwijs aangekondigd.
  Die brief is via deze link te vinden. Zie voor de aangekondigde veranderingen ook dit bericht van Schulinck (link),
 • Onderwijs moet toegankelijker voor kinderen met beperkingen
  Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een recent rapport. Zie voor dat rapport dit bericht (bron: CvRM); onderaan het bericht staan links
  naar het rapport.
 • 54 procent van vso-leerlingen met beperking leert door
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in dit bericht (bron: NZG). Zie voor een wat uitgebreider weergave van de cijfers dit bericht (bron: CBS)
 • Driekwart van leraren vindt Passend Onderwijs niet werken
  Dat blijkt uit een enquête van het Lerarencollectief, waarover NRC bericht. Klik hier voor het krantenartikel in NRC (bron: NRC).
 • Kinderen met ingewikkelde ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend
  Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsvrouw. Meer infomeer hier (bron: Kinderombudsvrouw); in het bericht staat een link naar het hele rapport.
 • Wet passend onderwijs nog steeds niet-passend, zeggen docenten”
  Onder die kop doet  EenVandaag verslag van een enquête onder docenten in  het passend onderwijs. Meer details in dit bericht (bron: NZG).
 • Foooocus leert jongere met beperking schoolvaardigheden op werkplek
  Deze nieuwe vorm van onderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking gaat in het nieuwe schooljaar van start in Nijmegen. Meer in dit bericht (bron: NZG
 • Geen scheiding meer tussen geld voor onderwijs, ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd.
  In een brief (link) geven de ministers De Jonge en Slob aan hoe zij op termijn de schotten tussen geld voor onderwijs en ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd
  willen gaan weghalen.
 • Eindrapportage evaluatie passend onderwijs (2)
  In aanvulling op ons bericht in de vorige Docu-alert over het eindrapport is hier nog een reactie van (Ieder(in) . Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via
  dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over de evaluatie met meer informatie : https://evaluatiepassendonderwijs.nl/,
 • Eindrapportage evaluatie passen donderwijs
  Dat eindrapport verscheen eind mei. Het rapport en een samenvatting is via dit bericht te vinden (bron: VNG).  Er is ook een speciale website over
  de evaluatie met meer informatie : klik hier
 • Meervoudig gehandicapt kind zit nog vaak gedwongen thuis.
  Dat blijkt uit onderzoek van  De Telegraaf en Reporter Radio. Meer over de uitkomsten van onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Leg inkoop zorg op school niet bij gemeente
  Dat schrijft een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer. Zij verzetten zich daarmee tegen voorstellen van de ministers Slob en De Jonge. Die willen
  op deze wijze problemen in het Passend Onderwijsoplossen. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meer aandacht voor thuiszitters
  Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • ZMLK-scholieren vaak te jong van school vanwege gedoe om geld
  Dat schrijft de NRC vandaag op basis van onderzoek van Reporter radio. Klik hier voor het artikel. (bron:NRC)

 

beheerder