Sociaal Domein

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Handreiking Sociaal domein 2017

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.             De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Wat zijn de voornemens voor het Sociaal Domein?
  Divosa heeft alle info daarover en de eerste commentaren bijeengebracht op deze pagina.
 • Inspectie Sociaal domein gaat overgang 18-/18+ onderzoeken
  Dat is één van de onderwerpen uit het werkplan voor volgend jaar. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat
  een link naar het werkplan (‘Werkagenda’).
 • Kwetsbare burgers zijn dupe geworden van beleid van de gemeente Enschedé
  Dat is de conclusie van de onafhankelijke Commissie Menselijke Maat die onderzoek deed naar het beleid van de gemeenten Enschedé.
  De commissie onderzocht het beleid op het sociaal domein (Wmo en Participatiewet).Meer over de uitkomsten van dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grote verschillen tussen gemeenten bij sociale inclusie
  Dat blijkt uit een flitspeiling van VNG en Movisie. Meer info over die verschillen in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link).
 • Nieuwe wetten en integrale aanpak moeten sociaal domein vlot trekken
  Dat zegt minister Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer (link). Die brief is een reactie op het rapport van het Toezicht Sociaal Domein. In dat toezicht werken
  de vijf Inspecties die actief zijn op het sociaal domein met elkaar samen. Meer over die brief in dit berichten van Skipr (link).
  Zie voor het rapport van het Toezicht Sociaal Domein hier.
 • Reactie VWS op Rapport Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Als onderdeel van het programma ‘’Volwaardig leven” zijn er de afgelopen twee jaar vijf pilots gestart die zich richten op specialistische cliëntondersteuning voor specifieke
  doelgroepen waar zeer complexe problematiek speelt. Onlangs verscheen het eindrapport over deze pilots (link). Minister Van Ark stuurde dat rapport deze week naar de
  Tweede Kamer. In de begeleidende brief (link) geeft zij aan dat de pilots met twee jaar verlengd worden. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Adviesraden sociaal domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft een korte handreiking gepubliceerd voor de Adviesraden Sociaal Domein over onafhankelijke clientondersteuning.
  Die handreiking is via de dit bericht te vinden.
 • Gemeenten pompen meevallers in sociaal domein
  Als gemeenten financiële meevallers hebben, dan gaat dat geld naar het sociaal domein. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).
  Binnenlands Bestuur bericht daarover (link).  
 • Nieuwe koplopergemeenten starten met verbeteren van cliëntondersteuning
  Begin maart is de vijfde ronde gestart van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit programma helpt gemeenten om bekendheid, kwaliteit en
  aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.  Meer info daarover in deze berichten van NZG (link) en VNG (link).
 • Kabinetsformatie: Versterk het sociaal domein
  Dat zegt een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), Per Saldo en LFB, in een Manifest. Dat Manifest is bedoeld voor de kabinetsformatie
  na de verkiezingen. Het Manifest is te vinden via dit bericht (bron: ieder(in)).
 • Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard
  Dat schrijft Ieder(in) op basis van ontvangen signalen. Meer daarover in dit bericht. In dat bericht staat een link naar het Signaleringsrapport. 
 • Nieuwe cijfers over gebruik voorzieningen sociaal domein per gemeente
  Die cijfers zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website Waarstaatjegemeente (link). Er zijn cijfers over het gebruik per wet,
  maar ook over de ‘stapeling van het gebruik’. De cijfers kunnen per gemeente ingezien worden, maar bijvoorbeeld ook op wijkniveau. Ook zijn vergelijkingen mogelijk.
 • Lage tarieven leiden tot vertrek van zorginstellingen uit sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek onder financiële professionals in de langdurige zorg. Ruim een derde van de instellingen in de langdurige zorg overweegt activiteiten
  waarbij gemeenten opdrachtgever zijn af te bouwen of zelfs te beëindigen. Meer info over dat onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuwe Handreiking mantelzorg voor Adviesraden Sociaal Domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein  heeft door Vilans en Movisie een handreiking laten opstellen voor de adviesraden. Die handreiking is via
  dit bericht te vinden.
 • Tussentijdse evaluatie pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Gemeenten zijn bezig om via Koploperprojecten cliëntondersteuning te verbeteren. Onderdeel van die projecten is een pilot waarin gewerkt wordt met gespecialiseerde
  cliëntondersteuners voor bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze pilot is tussentijds geëvalueerd. Meer info daarover in dit bericht (bron: VNG).
 • Terugblik op vijf jaar decentralisaties
  Vijf jaar geleden begonnen de decentralisaties. Er verschijnen nu publicaties, waarin wordt teruggekeken en een ‘voorlopige’ balans wordt opgemaakt.
  Recent verscheen het boek ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt’ van Piet-Hein Peeters en Jasper Loots. Zie verder over dit boek deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Divosa (link). Eerder publiceerde de VNG al een eigen verhaal (link).
 • Nieuw hulmiddel voor integrale aanpak ondersteuning kwetsbare jongeren
  Door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en gemeenten is een nieuw instrument gemaakt voor professionals en gemeenten om kwetsbare jongeren
  tussen de 16 en 27 jaar integraal te ondersteunen bij zorg, arbeid, wonen, veiligheid en onderwijs. Deze toolkit is te vinden via www.16-27.nl/toolkit .

 

beheerder