Persoonsgebonden budget (PGB)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende berichten zijn overgenomen uit de docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Derdenbeding’ per april 2022 verplicht in de zorgovereenkomst
  Dat heeft de SVB laten weten. Anders betaalt de SVB de zorgverlener niet meer uit. Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder
  beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Zie verder dit bericht (bron: VNG).
 • Weer groep PGB-houders overgestapt naar het nieuwe PGB-portaal
  Dat meldt  Per Saldo (link).
 • Aanvraag zorgbonus voor PGB-ers vanaf 1 maart (2)
  In aansluiting op een bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een artikel op Skipr over deze zorgbonus voor PGB-ers.
 • Wanneer kunnen PGB-zorgverleners een vaccinatie krijgen?
  Daarover schrijft Per Saldo in dit bericht.
 • Reactie Per Saldo op brief VWS over PGB
  Twee weken terug stuurde VWS een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd ingegaan op enkele PGB-onderwerpen. Op de website van Per Saldo staat
  een reactie op die brief.
 • Controletoets PGB-vaardigheden schiet doel voor bij
  Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek, dat is gedaan in opdracht van VWS. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
  Het onderzoeksrapport is via deze link te vinden. De begeleidende brief van minister De Jonge is hier te lezen. In die brief gaat minister De Jonge
  ook in op andere onderwerpen die met PGB te maken hebben.
 • Meer budgethouders over naar PGB Portaal
  Dat schrijft Per Saldo in dit bericht. Het gaat om zo’n 21.000 budgethouders.
 • Nu ook zorgbonus voor pgb zorgverleners (1)
  Dat meldt Per Saldo (link). In het bericht staan meer details voor wie de zorgbonus is bedoeld en hoe die aan te vragen.
 • Reactie Per Saldo op Kamerdebat over PGB
  In dat debat heeft Per Saldo enkele successen behaald. Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Nieuwe tarieven Wlz en Zorgverzekeringswet bekend
  Zie voor die tarieven dit bericht van Per Saldo.
 • Nieuwe voortgangsbrief over PGB
  Deze week stuurde minister De Jonge weer een voortgangsbrief over de vernieuwingen binnen het PGB. Klik voor zijn brief hier.
  Ook beantwoordde minister De Jonge een aantal vragen van de Tweede Kamer over de voortgang van PGB 2.0.  Dat document is via deze link te lezen
  (kijk vooral vanaf pag. 9).
 • Kritische blog over het PGB -gebruikersportal 2.0
  Het PGB bestaat 25 jaar. Sociaalweb publiceert een reeks blogs om dat te vieren. Deze week verscheen het vierde blog (link) over het gebruikersportal 2.0.
 • Nu ook zorgbonus mogelijk voor instellingen die werken met PGB
  Zie daarvoor dit bericht van Per Saldo.
 • Niet-geleverde PGB-zorg doorbetalen wordt weer mogelijk
  Dat schrijft Per Saldo. Meer info in dit bericht.
 • PGB bestaat 25 jaar
  Dit jaar bestaat het PGB 25 jaar. Website Sociaalweb publiceert een zestal artikelen over de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van het PGB.
  Afgelopen week verschenen de eerste twee artikelen:

  •  ‘Het persoonsgebonden budget: 25 bewogen jaren’ (link)
  •  ‘Het pgb is een instrument van zorgaanbieders geworden’ (link) .
 • Per Saldo oneens met nieuwe werkwijze Menzis zorgkantoor
  Volgens Per Saldo stemt het zorgkantoor ten onrechte de zorgbehoefte en de hoogte van het PGB af op het budgetplan. Meer over de reactie van Per Saldo
  in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Kamervragen over korting op PGB beantwoord
  Het gaat om vragen over ouders die zelf een meervoudig gehandicapt kind verzorgen en verplegen. Deze ouders werden gekort op het PGB-Zvw.
  Klik voor de antwoorden hier. De vragen waren gesteld door de PVV.
 • Invoering PGB 2.0 verder vertraagd
  Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is via deze link te vinden.
 • Evaluatie PGB-experiment Zorg op Maat van Menzis.
  In deze brief (link) geeft minister De Jonge zijn reactie op de resultaten van dit experiment bij  zorgkantoor Menzis. Centraal in dat experiment staat
  een andere manier van toekennen van het PGB-Wlz. Het evaluatie-rapport is als bijlage bij de brief gevoegd.
 • Nieuwe tarieven PGB-WLz per 1 juli
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Voorkom onnodige lasten en kosten voor ouderinitiatieven
  Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Op basis van die wet moeten ook ouderinitiatieven een toelatingsvergunning aanvragen. Dat jaagt
  ouderinitiatieven op kosten. Per Saldo wil dat voorkomen. Lees meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Zzp-er inhuren met pgb blijft mogelijk
  Minister De Jonge wil het gebruik van zzp-ers in de zorg verminderen (zie ook het bericht hieronder). Dat geldt niet voor het pgb; daar blijft het gebruik van een zzp-er mogelijk,
  meldt Per Saldo in dit bericht.
 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een verwijzing naar een bericht (bron: Skipr), waarin duidelijk wordt dat ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  een beperking wil van het aantal zzp-ers en externe krachten  in de zorg. Reden zijn de hoge kosten van die externe krachten.  De notitie van ZN is hier te vinden.
 • Budgethouders in de knel door niet erkennen bovengebruikelijke zorg
  Dat meldt Per Saldo, die getroffen budgethouders oproept om daarover een klacht in te dienen. Meer info in dit bericht.
 • ‘ZZP-er in de zorg moet in loondienst’ geldt niet voor PGB
  Budgethouders kunnen zzp’ers blijven inhuren. Dat meldt Per Saldo (link). Volgens dat bericht komt daarover binnenkort een aan de Tweede Kamer.

 • Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans voor PGB-houder
  Per Saldo gaat in dit bericht in op die gevolgen.
 • Verhoging maximum tarief PGB-Wlz uitgesteld tot 1 juli 2020
  Dat meldt Per Saldo. Zie verder dit bericht.

beheerder