Toegankelijkheid/VN-verdrag gelijke behandeling

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

De volgende informatie is overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.    De laatste berichten staan bovenaan

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Vijf jaar VN-verdrag Handicap: nog veel werk te doen
  Dat is de conclusie uit een aantal ervaringsverhalen over vijf jaar VN-verdrag Handicap. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Apps van overheid nog nauwelijks toegankelijk
  Dat blijkt uit onderzoek waarover Ieder(in) publiceert (link).
 • Grote verschillen tussen gemeenten bij sociale inclusie
  Dat blijkt uit een flitspeiling van VNG en Movisie. Meer info over die verschillen in deze berichten van Ieder(in) (link) en VNG (link).
 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen. Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).
 • Stand van zaken goedkeuring facultatief Protocol bij het VN-Verdrag
  Dat facultatief Protocol is nog niet goed goedgekeurd (het Verdrag zelf wel). In een brief (link) informeert minister Van Ark de Tweede Kamer
  over de stand van zaken.
 • Eerste stap gezet voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
  De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wijziging van de Grondwet. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet om dit te bereiken. Omdat het een
  wijziging van de Grondwet betreft moet er nog een stap gezet worden: na de verkiezingen moet de wet opnieuw en dan met tweederde van de stemmen door
  de beide Kamers worden aangenomen. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Maak vaart met verbeteren digitale toegankelijkheid overheid
  Dat vraagt Ieder(in) met een aantal andere belangenorganisaties in een brief (link) aan de Tweede Kamer, die deze week over de digitalisering bij de overheid debatteerde.
 • Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving’
  Dat is één van de conclusies van het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap.
  Zie voor de samenvatting en het rapport dit bericht (bron: CRvM).
 • Voortgangsrapportage Programma ‘Onbeperkt Meedoen’
  Sinds 2018 loopt het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Dit programma wil uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Diverse departementen en maatschappelijke organisaties
  doen hieraan mee. Deze week stuurde minister Van Ark de Voortgangsrapportage over 2020 aan de Tweede Kamer. Zie voor haar begeleidende brief hier; de rapportage
  zelf is hier te vinden.
 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht. De Tweede Kamer is
  deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van
  Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).
 • Nieuwe handreiking over zelfstandig wonen
  Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking gemaakt die gemeenten moet helpen bij het woonbeleid voor mensen met een beperking.
  Meer over die handreiking in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • ‘Drie kwart gemeentesites nog niet geschikt voor mensen met beperking’
  Websites van gemeenten moeten op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Veel gemeenten voldoen nu nog niet aan
  die verplichting of verwachten dat zij die deadline niet gaan halen. Zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Zie meer in dit bericht (bron: NU.nl).
 • ‘Laat zien hoe wetgeving bijdraagt aan uitvoering van het VN-verdrag’
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een recent advies aan de regering. Het advies gaat over jongeren met een arbeidsbeperking.
  Zie voor een samenvatting hier; onderaan het bericht staat een link naar het advies zelf (bron: College voor de Rechten van de Mens).Zie voor een reactie van Ieder(in) op dit advies hier.
 • Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
  Dat schrijft Ieder(in) aan de Eerste Kamer waar een wetsvoorstel wordt behandeld om de diverse Wajong-uitkeringen te ‘harmoniseren’. Zie voor de reactie
  van Ieder(in) dit bericht.
 • Reactie VWS op kritisch rapport over uitvoering Verdrag (3)
  Dat kritische rapport was uitgebracht door de Alliantie VN-verdrag. Deze week
  reageerde VWS daarop. Zie voor die reactie hier.
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie (‘Scherp debat, matig resultaat’) van Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Verslag Kamerdebat over uitvoering VN-verdrag handicap (1)
  Dat verslag is afkomstig van Ieder(in) en is hier te vinden.

 

beheerder