Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

 

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en (Johan Klaassen†) Remmelt Kruizinga.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                            De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Indexatie abonnementstarief Wmo per 1 januari 2024
  Dat abonnementstarief bedraagt nu €19 per maand. Hoeveel de vaste eigen bijdrage Wmo omhoog gaat, wordt begin september bekendgemaakt.
  Meer info in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Gemeenten terecht terughoudend met verstrekken e-bikes
  Die afwijzingen zijn in lijn met de wet en rechtspraak van de hoogste rechter, aldus Inge Scherpenzeel, eindredacteur Wmo bij Wolters Kluwer Schulinck.
  Ieder(In) kan zich hier niet in vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Kamervragen beantwoord over bezuinigingen op de Wmo in Tilburg
  De vragen waren gesteld door de SP. Staatssecretaris Van Ooijen beantwoordde ze deze week (link).
 • RVS wil ‘groot onderhoud’ van zorgstelsel, anders is het niet ‘houdbaar
  Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)  in het advies ‘Met de stroom mee’, dat deze week werd gepubliceerd.
  DEeRVS is een belangrijk adviesorgaan van het Kabinet. Meer over dit kritische advies in dit bericht (bron: NZG/ANP). Minister Kuipers wil na de zomer op het advies
  terugkomen, maar de Tweede Kamer wil al eerder een debat. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het advies zelf is via deze link te lezen (bron: RVS).
  Zie voor een reactie van Ieder(in) op het advies hier.
 • Hoe zit het met de hulpmiddelen als je wordt opgenomen in een Wlz-instelling en geregeld thuis wilt blijven logeren?
  Volgens de huidige regels worden hulpmiddelen bij een opname verstrekt vanuit de Wlz. De hulpmiddelen thuis zijn meestal in bruikleen verstrekt door gemeente (Wmo)
  of  zorgverzekeraar. Bij verhuizing naar een Wlz-instelling worden de hulpmiddelen meestal thuis opgehaald omdat er dan geen aanspraak meer op bestaat.
  Dat is problematisch zijn als je toch geregeld thuis wilt komen logeren. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie Westerveld-Bikker aangenomen
  die de minister vraagt om hier een oplossing voor te vinden.  Recent stuurde minister Helder een brief aan de Tweede Kamer waarin zijn aangaf wat de resultaten zijn
  van gesprekken die zij daarover had gevoerd met alle betrokken partijen. In het kort komt het er op neer dat hulpmiddelen -voor zover ze zijn verstrekt
  door gemeenten- kunnen blijven staan op het logeeradres. Met de zorgverzekeraars konden echter geen landelijke afspraken worden gemaakt over de hulpmiddelen
  die door hen zijn verstrekt. Als een zorgverzekeraar de hulpmiddelen niet uit coulance wil laten staan, dan biedt Firevaned ( e branchevereniging van leveranciers)
  de mogelijkheid om die hulpmiddelen te kopen. Zie voor verdere toelichting en meer details de brief van de minister (link).
 • Noodkreet ouders: ‘Bescherm het recht op goede zorg!’
  Deze week overhandigden zes belangenorganisaties van ouders van mensen met een verstandelijke beperking het Manifest ‘Bescherm het recht op goede zorg!’
  aan minister Helder. Hierin pleiten zij voor een betere zorg voor hun naasten. Meer daarover in dit bericht (bron: KansPlus). Het Manifest is hier te vinden
  en de Toelichting op het Manifest hier.
 • Onrendabele dagbesteding gehandicapteninstelling mogelijk dicht; moet zorg winstgevend zijn?
  Die vraag bespreekt RTV Utrecht naar aanleiding van mogelijke sluitingen/samenvoegingen van dagbestedingslocaties bij gehandicapteninstelling
  Reinaerde in Utrecht. Meer daarover in dit bericht (bron: RTV Utrecht). Zie ook de reactie (link) van Ieder(in).
 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervangt vanaf 2026 het abonnementstarief
  Voor alle Wmo-voorzieningen waarvoor nu de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) geldt, komt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  Die gaat vanaf 2026 gelden. Dat heeft het kabinet eerder besloten. Klik voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de reactie van VNG.
  Zie ook dit artikel op NU.nl.
  Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
  Die oproep doen een aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan staatssecretaris Van Ooijen en aan de Tweede Kamer.
  Bij ‘resultaatsgericht werken’ geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis van uren, maar is de beschikking gebaseerd op een (vaak vage) resultaatomschrijving,
  zoals bijvoorbeeld ‘een schoon huis’. Belangenorganisaties en rechters vinden deze manier van werken onder meer in strijd met de wet.
  Zie voor meer info en voor een link naar de brief die de organisaties daarover schreven dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld
  Per Saldo vindt dat de aansluiting van gemeenten onnodig vertraagd wordt. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • ‘Wmo-toezicht moet regionaal georganiseerd worden’
  Dat is één van de verbeterpunten die staatssecretaris Van Ooijen noemt in zijn Voortgangsbrief Wmo 2015 (link). Meer over deze veranderingen in dit bericht (bron: Skipr).
 • Eigen bijdrage Wmo wordt weer inkomensafhankelijk
  Die eigen bijdrage komt in de plaats van de huidige vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) en zal gelden voor voorzieningen als huishoudelijke hulp,
  begeleiding en dagbesteding. Die nieuwe eigen bijdrage gaat naar verwachting per 2025 in. Zie voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
  Klik voor de reactie van de gemeenten hier. Ieder(in) is teleurgesteld is over deze nieuwe eigen bijdrage en verwacht problemen
  bij mensen met een levenslange beperking of chronische ziekte. Klik voor de reactie van Ieder(in) hier.
 • Zutphen en Zwijndrecht lossen nu zelf maar de problemen in jeugdzorg op
  Concrete landelijke plannen om de jeugdzorg te verbeteren ontbreken nog en daarom hebben de gemeenten Zutphen en Zwijndrecht besloten om zelf maar
  in actie te komen. Meer over hun aanpak in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Gorinchem: alleen Wmo-inkomenstoets als er wachtlijsten ontstaan
  De gemeente wil op die manier voorrang geven aan de meest kwetsbare inwoners. Voor meer info klik hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen
  Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.
  Inmiddels is over deze brief schriftelijk overleg gaande met de Tweede Kamer. Deze week beantwoordde VWS schriftelijke vragen van een aantal fracties over die brief.
  Zie voor die vragen en antwoorden hier
 • SCP: houdbaarheid sociaal domein staat onder druk
  Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed. Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen:
  Stand van Nederland 2023
  , (link) waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het instituut verwacht
  dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman: kloof overheid en burgers groeit bij aanvraag Wmo
  Burgers die afhankelijk zijn van de Wmo voelen maar weinig invloed en regie tijdens het aanvraagproces. Daarmee groeit de afstand tussen overheid en burger onnodig,
  concludeert de Nationale Ombudsman deze week in het rapport Burger in zicht. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). het rapport zelf is hier te vinden.
 • Drie gemeenten werken voortaan met Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd
  Dat zijn de gemeentes Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht. Deze gemeenten doen dit om de administratieve lastendruk te verminderen. Klik voor meer
  toelichting
  hier (bron: Skipr).
 • Oudewater en Woerden gaan inkomenstoets voor eigen bijdrage Wmo stoppen
  Deze gemeenten hadden die inkomenstoets al ingevoerd in afwachting van de wettelijke aanpassing van de eigen bijdrage Wmo in 2025.
  Zij gaan daar nu mee stoppen en passen in de toekomst de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’) weer toe. Meer toelichting in dit
  bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer gemeenten indiceren voor onbepaalde tijd
  Enkele voorbeelden zijn de gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht. Iedere gemeente doet dat op een eigen manier. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • PGB-tarieven in veel gemeenten onvoldoende
  Dat meldt Per Saldo op basis van signalen van PGB-gebruikers. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
  Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Op basis van die die gemeentelijke rapporten wordt een landelijke rapportage gemaakt.
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen die landelijke rapportage (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Zie voor enkele opvallende punten
  dit bericht (bron: Skipr). Zo blijkt 50 tot 80 procent van de cliënten niet te weten dat gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Betere en goedkopere zorg dankzij ‘zorgarrangeur
  De zorg in Nederland is verdeeld over drie wetten met eigen regels en met eigen uitvoerders. Dat geeft nogal eens onduidelijkheden en afstemmingsproblemen.
  Minister Helder verwacht dat de inzet van ‘zorgarrangeurs’ mensen zal helpen bij het vinden van de juiste zorg. Zij verwijst daarbij naar de resultaten van
  drie experimenten met dergelijks arrangeurs. Zij heeft nu € 8,9 mln beschikbaar gesteld aan gemeenten om ook zo’n arrangeur aan te stellen.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Manifest om buurtinitiatieven in de langdurige zorg te redden
  wordt breed gesteund
  Ons zorgsysteem zit het bouwen van zorgzame gemeenschappen in de weg. Dat stelt
  Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie. Daarom initieerde hij een manifest,
  dat bewindslieden Connie Helder, Hugo de Jonge en Karien van Gennip oproept om meer
  ruimte te creëren voor buurtinitiatieven. Het manifest kan op veel support rekenen.
  Meer over het Manifest is te vinden in dit
  bericht (bron: Skipr).
 • Tweede Kamer wil betere wet tegen zorgfraude
  Met behulp van deze wet (de Wet bevordering samenwerking en rechtmatige zorg) moet de fraude in de zorg effectiever worden aangepakt. Onderdeel van de wet is een
  Waarschuwingsregister Zorgfraude. Juist dit onderdeel heeft de nodige discussie gegeven. Een aantal fracties in de Kamer vreest dat zorgaanbieders te gemakkelijk
  in het waarschuwingsregister terechtkomen en als fraudeur te boek komen te staan, terwijl zorgfraude nog niet is bewezen. Voor meer informatie klik hier
  (bron: Tweede Kamer).
 • Veldhoven gaat vanaf maart aan ouderen digitale dagbesteding aanbieden
  Die digitale dagbesteding bestaat uit interactieve, online activiteiten. Senioren kunnen deelnemen aan sociale, creatieve en beweegactiviteiten vanachter een beeldscherm.
  Bij voldoende animo en succes gaat de gemeente Veldhoven digitale dagbesteding structureel aanbieden. Wilt u meer lezen klik dan hier (bron: Skipr).
 • Gemeente Leusden in de fout met Wmo-inkomenstoets huishoudster.’
  De rechter in Utrecht heeft bepaald dat de gemeente Leusden een inwoonster geen huishoudelijke hulp mocht weigeren omdat zij en haar man te veel verdienden.
  De gemeente mag in dezen geen inkomenspolitiek bedrijven. Zie voor meer informatie dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen
  Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.
  In een reactie vraagt Ieder(in) de Tweede Kamer om alle eigen bijdragen en meerkosten bij dit onderzoek te betrekken. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Betere hulp voor mensen en gezinnen met meerdere problemen
  Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)
  bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen
  of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar worden afgestemd. Met dit wetsvoorstel kan ervoor gezorgd worden dat gemeenten
  en andere betrokken organisaties die deze gezinnen helpen, makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Dat betekent onder andere dat de loketten voor zorg, jeugdhulp,
  bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning goed kunnen samenwerken. Dit is in veel gemeenten nog niet het geval.
  Meer info over dit nieuwe wetsvoorstel in dit bericht (bron: NZG).
 • Wetsvoorstel Wams lost probleem maar gedeeltelijk op
  In een eerste reactie op het wetsvoorstel Wams (zie bericht hierboven) onderschrijft MEE Nl de noodzaak van meer coördinatie en informatie-uitwisseling op gemeentelijk
  terrein. MEE Nl vindt het echter belangrijk dat ook de WLz en de Zorgverzekeringswet daarbij worden betrokken.
  Daarnaast zouden ook de cliëntondersteuners in Wlz en Wmo het recht moeten krijgen om domeinoverstijgend te werken.
  Meer over de reactie van MEE Nl in dit bericht (bron: MEE NL).
 • Hoe staat het met de samenloop van de drie zorgwetten in gemeenten?
  Daarover is meer te vinden in het Dashboard Samenloop. Ook het NZa heeft daarnaar onderzoek gedaan. Meer toelichting bij het Dashboard en het onderzoek in dit bericht
  (bron: Schulinck).
 • Welke combinaties van Wmo-voorzieningen komen het meest voor in uw gemeente?
  Dat is te vinden in de vernieuwde Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Ook is de informatie geactualiseerd.
  De GMSD geeft mogelijkheden om per gemeente een rapport te maken. Er is ook de mogelijkheid om de eigen situatie te vergelijken met andere gemeenten.
  Meer over de vernieuwing van GMSD in dit bericht (bron VNG).
 • Wijziging bijdrage huishoudelijke hulp gaat niet ver genoeg’
  Dat vindt een groot aantal gemeenten. Zij willen dat alle Wmo-gebruikers een eigen bijdrage gaan betalen. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten hebben toezicht op Wmo nog steeds niet op de orde
  Dat schrijft de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) in haar Rapportage Wmo-Toezicht 2021. De IGJ vindt (evenals vorig jaar) dat het gemeentelijk
  toezicht nog sterk verbeterd moet worden. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).Het rapport van de Inspectie hier te vinden. Zie voor
  de beleidsreactie van staatsecretaris Van Ooijen hier. Een reactie van de gemeenten (VNG) is hier te vinden.
 • Nu ook mogelijk om Wmo-cijfers op wijkniveau te vergelijken
  Dat kan in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Aan die monitor is nu ook een Wijkdashboard toegevoegd.
  Meer daarover in dit
  bericht (bron: VNG); onderaan het bericht staan links naar de Monitor.
 • Landelijke afspraken over hulpmiddelen bij logeren thuis vertraagd
  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen
  houden voor het geval ze daar gaan logeren. Minister Helder is met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken.
  Oorspronkelijk zouden die er per 1 oktober hebben moeten zijn. Maar er zijn nu vertragingen opgetreden. Er is wel een praktische noodmaatregel.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VNG).
 • Helft grote gemeenten ontmoedigt gebruik huishoudelijke hulp door mensen met hogere inkomens.
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Meer daarover in dit bericht. Uit dat onderzoek blijkt ook dat er wachtlijsten zijn voor deze hulpvorm . Dat komt
  door personeelsgebrek. Die wachtlijsten verschillen overigens per gemeente. Meer info in dit bericht (bron:  2x Binnenlands Bestuur).
 • Wie gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp?
  Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief
  van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen. Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog.
  Die getallen kunnen nog wijzigen. VWS heeft een concept-wet met toelichting gepubliceerd. Daarop kan
  gereageerd worden. Dat concept met toelichting is te vinden via Overheid.nl. Inmiddels zijn reacties bekend van adviesbureau TransitiePartners (link)
  (bron: Zorg&Sociaalweb); de VNG neemt vandaag een standpunt in (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ontwikkelingen in de Wmo : wat kunnen we wel en voorlopig nog niet verwachten?
  Onder die kop beschrijven twee deskundigen in deze blog te verwachten
  ontwikkelingen in de Wmo in de nabije toekomst (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Mogelijkheden compensatie voor hoge energiekosten van zorginstellingen en wooninitiatieven én voor mensen met hoge energiekosten
  door zorgbehoeften
  Hierover heeft VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd; die brief is hier te vinden.
 • Budgetbeheer en bewind betalen uit Wmo of Wlz?
  In een brief heeft de LVB aan VWS gevraagd om budgetbeheer en bewind voortaan uit Wmo en/of Wlz te betalen. Deze week reageerde minister Helder. Zij gaat niet
  met het verzoek mee. Volgens haar hebben gemeenten op dit moment voldoende andere mogelijkheden om bij geldbeheer te ondersteunen.
  Zie voor het antwoord van de minister hier.
 • Vooral veel vermogenden met inkomens boven een ton deden vorig jaar een beroep op de Wmo voor huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit een rapport
  ’De Boeggolf voorbij’ (link) dat vorige week door staatssecretaris Van Ooijen naar de Tweede Kamer werd verstuurd (link). Meer info over de uitkomsten
  van dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Skipr).
  Dit is een geactualiseerde versie van een bericht in de vorige Docu-alert.
 • Problemen met Wmo-voorzieningen bij verhuizing naar andere gemeente
  In de praktijk sluit de zorg bij verhuizing niet op elkaar aan. Over dergelijke problemen zijn Kamervragen gesteld door de SP. Die zijn nu beantwoord (link) door
  staatssecretaris van Ooijen.
 • Kwaliteitskader voor zorgboerderijen gepubliceerd
  Er zijn zo’n 1300 zorgboerderijen in Nederland. Deze sector heeft nu, samen met andere organisaties ,een kwaliteitskader gemaakt. Zorgboerderijen
  kunnen die gebruiken voor hun kwaliteitsbeleid en gemeenten en inspecties voor hun toezichtstaak. Meer over dit kader hier (bron: VNG); in het bericht
  staat een link naar het Kwaliteitskader.
 • ‘De boeggolf voorbij’
  Dat is de titel van de vierde monitor naar het effect van het abonnementstarief in de Wmo, die deze week verscheen. Die monitor brengt de (financiële) gevolgen
  van de invoering van het abonnementstarief in beeld. Staatssecretaris Van Ooijen stuurde die monitor (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.
 • Vrijstelling eigen bijdrage Wmo met terugwerkende kracht mogelijk
  Gemeenten krijgen die bevoegdheid vanaf 1 januari a.s. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).
 • Drie geregeld voorkomende fouten bij de Wmo-uitvoering door gemeenten
  In een kort artikel (link) beschrijft Mattijs Vermaat drie fouten die nogal eens  door gemeenten worden gemaakt bij de uitvoering van de Wmo (bron: Schulinck).
 • Geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo voor woningaanpassingen en hulpmiddelen
  Dat is één van de uitkomsten van een overleg tussen Rijk en Gemeenten. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp komt er wel;
  die was al aangekondigd in het Regeerakkoord van Rutte IV. Meer daarover in dit bericht (bron:  VNG).
 • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren? (2)
  In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg.
  Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma. Dat uitgewerkt programma (link) is eerder deze maand met een begeleidende brief (link)
  gepubliceerd. Voor de uitvoering van de plannen is € 138 miljoen beschikbaar. Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen
  van Ieder(in) (link), VGN (link) en MEE NL (link) van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur: ’Zorg gemeenten voor mensen met
  levenslange beperking moet beter’ (link).
 • CAK blijft problemen houden met inning eigen bijdragen Wmo en Wlz
  Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een brief aan de Tweede Kamer.  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr/ANP). De brief zelf is via deze link
  te vinden (bron: Nationale Ombudsman).
 • Landelijke afspraken in de maak over hulpmiddelen bij logeren thuis
  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen
  houden voor het geval ze daar gaan logeren. Minister Helder is nu met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken.
  Die zullen naar verwachting per 1 oktober a.s. ingaan. Tot die tijd geldt er een praktische overgangsregeling.
  Meer over die afspraken en de overgangsregeling in dit besluit bericht (bron: VNG).
 • Aanpassing eigen bijdrage Wlz en Wmo per 1.1.2023
  Door VWS is een concept besluit gepubliceerd met enkele voorgenomen aanpassingen. Die concept-AMvB en de toelichting is via deze link te vinden.
 • Wacht niet tot 2025 met eerlijke eigen bijdrage Wmo’
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat er een eerlijke eigen bijdrage Wmo komt per 2025. In een blog (link) op Sociaalweb wordt voorgesteld om al veel eerder
  tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te komen voor enkele Wmo-voorzieningen overeenkomstig een eerder voorstel van de VNG.
 • VWS grijpt niet in bij gemeenten die hogere eigen bijdrage Wmo vragen
  Dat heeft staatssecretaris Van Ooijen laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Die gemeenten zijn het niet eens met de vaste eigen bijdrage van € 19 per maand;
  zij vragen in plaats daarvan nu een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die hoger kan uitpakken. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur/ANP).
 • Veel gehandicapteninstellingen overwegen te stoppen met Wmo en Jeugdwet
  Dat blijkt uit een onderzoek van VGN bij zijn leden. Gehandicapteninstellingen vinden de gemeentelijke tarieven te laag en de administratiekosten te hoog.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar het rapport.
 • Ombudsman start onderzoek naar invloed van burgers in de Wmo
  Meer toelichting op dit onderzoek In dit bericht (bron: Ombudsman).
 • Kabinet moet opschieten met verbetering jeugdzorg en Wmo (2)
  Dat bleek vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over een wet die de inkoop en aanbesteding beter wil regelen. In dat debat kwamen ook allerlei andere problemen
  in Jeugdzorg en Wmo aan de orde. Meer info over dit debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit kort verslag (bron: Tweede Kamer).
  Deze week stemde de Kamer in meerderheid in met dit wetsontwerp. De voorgestelde wetswijziging moet nu nog door de Eerste Kamer worden besproken Zie dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Kosten Wmo stijgen het sterkst
  Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de kosten voor het gemeentelijk sociaal domein. Recent zijn de gegevens over 2020 gepubliceerd.
  Opvallend in dat jaar is de sterke stijging van de kosten voor de Wmo. Voor de Jeugdwet en de Participatiewet was er ook een stijging maar minder sterk.
  Meer informatie en cijfers in dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Gemeenten krijgen voorlopig geen extra geld
  Dat bleek in een debat deze week in de Tweede Kamer over de gemeentelijke financiën. Ondanks een brandbrief van de gemeenten vindt het merendeel van de Tweede Kamer
  dat nu (ong) niet nodig. Wel zijn er zorgen over de gemeentelijke financiën na 2026. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten willen € 260 mln. extra voor uitvoering van de Wmo
  Dat geld komen zij tekort voor de uitvoering van de Wmo. Eén van de oorzaken van dat tekort is de invoering van de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’)
  voor huishoudelijk hulp. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Een aantal gemeenten heeft inmiddels een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ingevoerd. Het Rijk heeft tot nu toe niet ingegrepen
  bij die gemeenten. Zie daarover dit bericht (bron:  Binnenlands Bestuur).
 • Debat in Tweede Kamer over uitvoering van de Wmo
  Deze week was er een debat met staatssecretaris Van Ooijen. Een kort verslag  van dat debat is nog niet beschikbaar.
  Voorafgaan aan dat debat stuurde de staatssecretaris nog een Hoofdlijnenbrief over toekomst van de Wmo naar de Tweede Kamer(link). In die brief beschrijft hij
  hoe hij de toekomst van de Wmo ziet en bij welke knelpunten hij gaat werken aan een oplossing Bij de brief zit een bijlage (link), waarin staat op welk moment
  de staatssecretaris welke beleidsstukken naar de Tweede Kamer zal sturen. Ook Ieder(in) stuurde voorafgaand aan het debat een brief met aandachtspunten.
 • Investeren in Wmo-toezicht loont’
  Dat is de conclusie van een onderzoek bij enkele gemeenten naar kosten en baten van goed toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo.
  Meer over dit onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Wlz-geïndiceerd: welke voorzieningen vallen dan onder Wlz of Wmo?
  Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte maakt daar jaarlijks
  een handig overzicht van. Dat overzicht is via dit bericht te vinden (bron: VNG).
 • ‘Maak van Jeugdzorg en Wmo een basisvoorziening’
  Dat moet een basisvoorziening zijn waar hulpbehoevende Nederlanders recht op hebben, onafhankelijk van waar ze wonen. Voor zo’n basisvoorziening wordt
  gepleit in een artikel in Binnenlands Bestuur.
 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het  Kabinet Rutte IV. Een motie daarover heeft de steun van een meerderheid.
  Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  Daarnaast zijn hier (bron: Skipr/ANP) en hier (bron: VNG) nog berichten dat de Eerste Kamer deze week inderdaad in meerderheid tegen de
  bezuiniging heeft gestemd (bron: Skipr/ANP).
 • Inventarisatie van hardvochtige regels gestart; iedereen kan reageren
  In opdracht van de Tweede Kamer wordt nu geïnventariseerd welke wetten en regels mensen (onbedoeld) ernstig in de knel kunnen brengen. Iedereen kan wetten en
  regels aanmelden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). De regels kunnen worden aangemeld via de consultatiesite van de overheid (link).
 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg (2)
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht
  (bron: ANP/Binnenlands Bestuur). Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer
  nog een brief (link gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen. Meer over die fraude in dit bericht (link) (bron: Skipr). Zie voor een reactie van
  vakbond NU’91 hier (bron: NZG).  Hier nog een bericht van Per Saldo met een kort verslag van het overleg in de Kamer en met een reactie die vooral ingaat op het PGB.
 • Regio Haaglanden stelt maximum winst van 5% vast in de jeugdzorg
  Deze regio, met daarin centrumgemeente Den Haag, is de eerste regio dit doet in reactie op de berichten over hoge winsten in de jeugdzorg. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamervragen over falend gemeentelijk toezicht op Wmo en Jeugdwet beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door CDA en VVD. De antwoorden van staatssecretaris Van Ooijen zijn hier te lezen.
 • Kamer schrikt van falend zorgtoezicht gemeenten
  De Kamer reageert daarmee op berichten over falend toezicht van gemeenten op de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Brabants Dagblad (link). Voorafgaand aan het debat in de Tweede kamer had VNG nog enkele aandachtpunten
  aangeleverd. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeenten versoberen de coronasteun voor aanbieders van jeugdzorg en Wmo
  Daarover heeft de VNG afspraken gemaakt met het Rijk. Gemeenten kunnen zo nodig nog wel uitzonderingen maken voor zorginstellingen die als gevolg van corona
  in financiële problemen komen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)..
 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link), NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link), Nu 91 (link) en Per Saldo (link) en LCR (link).
 • ‘Verzamelbrief’ over de  WMO 2015
  Minister De Jonge stuurde die brief deze week naar de Tweede Kamer. De brief (link) geeft de stand van zaken over een aantal onderwerpen, zoals het
  Wmo-abonnementstarief, onafhankelijke cliëntondersteuning en Wmo-toezicht. Bij die brief zitten rapporten over deze onderwerpen.
 • Abonnementstarief blijkt duurder voor gemeenten dan eerder berekend
  Er is een fout gemaakt in de  berekening van de extrakosten van het abonnementstarief voor gemeenten. Die fout is nu hersteld en nu blijkt dat de het abonnementstarief
  duurder uitpakt voor gemeenten dan eerder werd aangenomen. Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Wmo-toezicht is op veel vlakken niet goed genoeg of verslechterd’
  Zo vat NZG (link) het kritische rapport (link) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het gemeentelijk Wmo-toezicht samen.
 • Nieuwe cijfers over gebruik Wmo en Jeugdwet op website Waarstaatjegemeente
  Op die website zijn deze cijfers per gemeente en soms per wijk te raadplegen. Vergelijking met bijvoorbeeld andere gemeenten is ook mogelijk. Die website is
  via dit bericht te vinden (bron: Schulinck).
 • Gemeenten doen voorstel voor aanpassing van het abonnementstarief
  Daarmee komen de gemeenten tegemoet aan een vraag van minister De Jonge. Zie voor de alternatieven van de gemeenten dit bericht (bron: VNG).
  Dan is  hier nog een samenvatting van het voorstel van de gemeenten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer gemeenten voeren inkomenstoets Wmo in
  Rijk en gemeenten liggen al langer op ramkoers over het abonnementstarief (de vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage). In vorige Docu-alerts is
  daar aandacht aan besteed. Volgens dit bericht groeit het aantal gemeenten dat de inkomenstoets weer invoert (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten en Rijk nog tegenover elkaar in ruzie over abonnementstarief
  De gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel weigeren het abonnentstarief toe te passen. Zij houden  rekening met het inkomen van de burger die
  Wmo-hulp vraagt. VWS heeft gedreigd met maatregelen als deze gemeenten hun beleid niet aanpassen, maar de gemeenten hebben dat geweigerd.
  De minister moet nu beslissen of hij nu maatregelen neemt. In dat geval zullen deze gemeenten naar de rechter stappen. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer Nederlanders doen beroep op Wmo in 2020
  In 2020 groeide dat aantal Nederlanders met ruim 5%. De stijging lijkt vooral veroorzaakt doordat meer mensen een beroep doen op huishoudelijke hulp.
  Volgens de onderzoekers hangt die groei vooral samen met de vaste. inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’).
  Dat blijkt uit de derde Monitor Wmo-abonnementstarief (link), die deze week door minister De Jonge met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer werd gestuurd.
  Meer over die monitor in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link) en Skipr (link)
  VNG en Rijk hebben inmiddels overleg gehad over die uitkomsten. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).
 • FNV: geen eigen bijdrage Wmo voor sociale minima
  Dat is één van de voorstellen van de FNV voor een lokaal armoede beleid. Dit voorstel is gedaan met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Meer over dit plan
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); het plan zelf is hier te vinden (bron: FNV).
 • De Jonge: voldoende extra geld voor eigen bijdrage Wmo
  Gemeenten verzetten zich al langer tegen de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’). Zij vinden dat allerlei mensen nu een beroep doen
  op de Wmo terwijl ze die huishoudelijke hulp zelf heel goed kunnen betalen. Dat leidt tot oplopende tekorten bij gemeenten.
  Minister De Jonge vindt dat gemeenten voldoende geld krijgen voor die extra hulpvragen. Ook vindt hij dat gemeenten geen mensen voor huishoudelijke hulp
  mogen afwijzen alleen omdat zij een te hoog inkomen hebben. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten negeren eis minister De Jonge
  Het gaat om de gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel. Deze gemeenten wegen het inkomen mee bij  het toekennen van Huishoudelijke Hulp. Dat is in strijd
  met het beleid van Minister De Jonge. Deze gemeenten willen zich niet daarin schikken. Meer (achtergrond)informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Spoedzaken gewonnen tegen gemeente Amsterdam
  Op de website van Clientbelang Amsterdam staan twee voorbeelden van spoedzaken waarin Cliëntbelang Amsterdam cliënten heeft geholpen
  in een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam. In de ene zaak ging het om resultaatgericht indiceren; in het andere geval om plaatsing op een wachtlijst.
  Beide in strijd met de Wmo. Meer daarover in dit bericht (bron: Cliëntbelang Amsterdam).
 • Minister De Jonge: Inkomenstoets in de Wmo mag niet.
  Door de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Leusden is eerder dit jaar besloten om een inkomenstoets toe te passen op huishoudelijke hulp in de Wmo.
  Die gemeenten wijken daarmee al van de landelijke regeling van het ‘abonnementstarief’. In antwoord op schriftelijke vragen van de VVD
  antwoordt minister De Jonge dat afwijking van het abonnementstarief niet kan en dat hij zo nodig maatregelen zal nemen tegen deze gemeenten.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden op de Kamervragen zijn hier te vinden, alsook de brieven die de minister naar beide gemeenten stuurde.
 • Gemeente Goes kleedt Wmo uit
  De gemeente Goes gaat fors bezuinigen op de Wmo. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Zie voor informatie over andere gemeenten die op de Wmo bezuinigen deze twee berichten van Binnenlands Bestuur (link) (link).
 • Rechter: gemeente mag Wmo-begeleiding niet meer resultaatgericht indiceren
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op dit gebied) bepaald. Eerder had de CRvB dat al gedaan bij de huishoudelijke verzorging. Zie voor meer
  toelichting deze berichten van Per Saldo (link) en Sociaalweb (link).
 • Rijk en gemeenten praten over toekomst Wmo
  Zij hebben daarbij afspraken gemaakt over de financiële beheersbaarheid op de korte en middellange termijn. Meer over die afspraken in dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeente Nijmegen stopt met keukentafelgesprekken
  Die gemeenten vindt de huidige werkwijze te bureaucratisch. En wil op een nieuwe manier en veel sneller met zorg beginnen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • 1,2 miljoen Nederlanders had een Wmo-maatwerkvoorziening in 2020
  Dat is één van de uitkomsten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein(GMSD); dat is een groei van 4%, onder meer bij de hogere inkomensgroepen.
  Meer daarover in deze berichten van Schulinck (link) en Divosa (link). Via de website Waarstaatjegemeente.nl (link) kunt u, onder meer per gemeente,
  allerlei informatie vinden over het gebruik van zorg en ondersteuning in 2020.
 • Rijk wil ingrijpen bij gemeenten die vaste eigen bijdrage willen afschaffen
  Het gaat om de gemeenten Leusden en Krimpen aan de IJssel. Zij willen een inkomensafhankelijke bijdrage invoeren in plaats van de vaste eigen bijdrage
  (‘abonnementstarief’), die het Rijk eerder aan alle gemeenten oplegde. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (2)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nóg een reactie op dat wetsvoorstel (bron: Skipr).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (1)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Ook gemeente Krimpen voert inkomenstoets voor de Wmo in
  Die gemeente doet dat om de toestroom van nieuwe cliënten voor huishoudelijke hulp af te remmen. De gemeente Krimpen is de vierde
  die dit doet. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Burgers moeten nog altijd strijd leveren voor Wmo-ondersteuning
  Dat zegt Illya Soffer in een uitzending van consumentenprogramma Radar deze week. Meer in deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).
 • Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgkantoren
  Het kabinet wil dat zorgkantoren kunnen meebetalen aan zorg in andere domeinen (bv Wmo) als daarmee kosten bespaard kunnen worden. Dat is één van de
  doelstellingen van een concept-wetsontwerp, dat voor reactie is vrijgegeven. Meer over de bedoelingen van het wetsontwerp in dit bericht.
  Het concept-wetsontwerp is hier te vinden op de site internetconsultatie.
 • Wmo-zorgverleners krijgen nu ook vaccinatie
  Zij worden sinds deze week uitgenodigd voor de vaccinatie. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Nog steeds te weinig info aan burger over toegang tot de Wmo in Nijmegen
  Dat zegt de Rekenkamer in Nijmegen na een vervolgonderzoek over de toegankelijkheid van de Wmo In Nijmegen. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Geen huishoudelijke hulp uit de Wmo in Leusden als je die zelf kunt betalen
  Dat doet de gemeente om geld te besparen op de Wmo. Meer over de motieven van de gemeente Leusden hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wmo-ondersteuning gewaardeerd; wel grote verschillen tussen gemeenten
  Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Onderzoeksbureau ZorgfocuZ, dat daarvoor gebruik maakt van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo.
  In het rapport worden de cijfers over de jaren 2016-2020 vergeleken. Ook worden de best en de slechtst presterende gemeenten vergeleken. Meer info in dit bericht
  (bron: Skipr);  in het bericht staat een link naar de rapportage.
 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder Wmo of Wlz?
  De gemeente Raalte maakt jaarlijks een handig overzicht waarin snel te zien is, wanneer een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder
  de Wmo en wanneer onder de Wlz valt. Deze week verscheen de versie voor 2021. Die is te vinden via deze link.
 • Kamervragen over onvrede gemeenten over abonnementstarief beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de SP en gaan over de oproep van de VNG aan gemeenten om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief
  te beheersen. Zie voor de antwoorden hier.
 • Geen algemene kwijtschelding eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Dat is de reactie van minister De Jonge op een rapport van de Nationale Ombudsman van oktober vorig jaar. In dat rapport (link) werden signalen gegeven over de inning van
  eigen bijdragen,  terwijl geen zorg geleverd was tijdens de coronaperiode. Zie voor de reactie van de minister dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); zijn brief
  is hier te vinden.
 • Meerderheid gemeenten beperkt toegang tot sociale en zorgvoorzieningen
  Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, Onderzoeksbureau Investico en de Groene Amsterdammer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor het bericht van EenVandaag hier.
 • Inspectie wil dat minister ingrijpt bij falend Wmo-toezicht door gemeenten
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de uitvoering van het toezicht door gemeenten op de Wmo. De IGJ rapporteert daarover jaarlijks aan de
  minister van VWS. In het Rapport over 2019 constateert de Inspectie dat veel gemeenten hun toezicht nog steeds niet op orde hebben en dat de situatie
  eigenlijk verslechterd is ten opzicht van het jaar daarvoor. Daarom adviseert de Inspectie de minister om nu in te grijpen. Meer daarover in dit bericht van
  Skipr (link). Het rapport van de IGJ is via deze link te vinden. VNG heeft inmiddels op het rapport gereageerd (link).
  Minister De Jonge heeft inmiddels aangegeven dat hij de aanbevelingen van de IGJ  overneemt. Zie voor zijn reactie  hier.
 • ‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’
  Dat zegt het Expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag’ dat op verzoek van de VNG adviseert over
  aanpassingen in de Wmo. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van de VNG dit bericht; onderaan het bericht staat een
  link naar de reactie.
 • Vergrijzing en armoede stuwen Wmo-gebruik op in Noord- en Oost-Groningen
  Binnenlands Bestuur schrijft daarover in dit bericht.
 • Abonnementstarief Wmo onder vuur
  Er is de laatste weken discussie over de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief)’. Gemeenten  willen hiervan af.
  In eerdere Docu-alerts meldden we al berichten daarover. In aansluiting daarop is hier een bericht van Ieder(in).
 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties (2)
  In aansluiting op de info in de vorige Docu-alert over het SCP-rapport ‘Sociaal domein op koers’ zijn hier nog twee links naar een reactie van één
  van de onderzoekers (link) (link) en een link naar het bericht  .’Gemeenten: bezuinig niet op sociale basis’ (bron: Binnenlands Bestuur 3x). Zie ook de berichten van Ieder(in)  (link)
 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties (1)
  Dat is de stevige conclusie van een SCP-onderzoek naar de effecten van 5 jaar decentralisaties. Zie voor dat onderzoek deze berichten van
  Binnenlands Bestuur d.d. 16/11 (link) en 20/11 (link). Het SCP-onderzoek zelf en een samenvatting is via deze link te vinden. Zie ook de reacties van Ieder(in) (link) en Divosa (link),
 • Gemeenten zoeken grenzen Wmo op
  Dat doen zij op advies van de VNG, die de kosten van de Wmo sterk ziet stijgen mede als gevolg van het abonnementstarief (de vaste eigen bijdrage Wmo).
  Eén voorbeeld is de gemeente Krimpen, die geen huishoudelijke hulp meer gaat toekennen aan burgers die die hulp zelf kunnen betalen (link)
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor meer adviezen van de VNG dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil geen wijziging in abonnementstarief Wmo
  Dat heeft hij gezegd in een debat met de Tweede Kamer over de Wmo. Zie voor een verslag van dat debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link) en Per Saldo (link)  hun aandachtspunten naar  de Tweede Kamer
 • ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet meer door kabinet vergoed
  Door de vaste bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’ ) is het beroep op  huishoudelijke hulp uit de Wmo met 80% gestegen. Het Rijk wil
  deze meerkosten niet meer vergoeden aan de gemeenten. Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (link).  De VNG is hier boos over.
  Zie  verder deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link). Klik voor de boze reactie van VNG hier.
 • FNV: scheld eigen bijdrage Wmo kwijt bij minima
  Door allerlei problemen bij o.a. het CAK ontvangen cliënten nu gestapelde rekeningen voor achterstallige eigen bijdragen Wmo. De FNV roept gemeenten
  op om die rekeningen kwijt te schelden bij de sociale minima. Meer over die achterstallige rekeningen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Stand van zaken abonnementstarief Wmo
  In een brief (link) geeft minister De Jonge de stand van zaken bij de uitvoering van de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’).
 • Ombudsman: klachten over eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd
  Bij de Ombudsman zijn vragen en klachten binnengekomen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. De ombudsman heeft minister
  De Jonge per brief om duidelijkheid gevraagd. Meer daarover in dit bericht van de Ombudsman; onderaan het bericht staat een link naar de brief
  die de Ombudsman stuurde.
 • Gemeenten krijgen meer geld voor coronakosten Wmo en Jeugdwet
  Eerder kregen de gemeenten al € 144 mln. ; daar is nu € 26 mln. aan toegevoegd door het rijk. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eigen bijdrage Wmo moet op de schop
  Dat adviseert de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Deze commissie vindt dat de vaste eigen bijdrage weer vervangen moet worden
  door een eigen bijdrage naar draagkracht. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Geen ‘doldrieste ingrepen’ in Wmo doen
  Dat zegt Tweede Kamerlid Hijink (SP) in reactie op het plan van de gemeente Oldenzaal om huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo te halen en onder te brengen in de
  bijzondere bijstaand.  Zie voor zijn reactie dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Oplossing voor knelpunten bij overgang Wmo-zorg naar Wlz
  Er bestaan op dit moment knelpunten bij clientondersteuning, als een client overgaat van de Wmo 2015 naar de Wlz. De regelingen sluiten niet goed op
  elkaar aan. In een brief (link) aan de Tweede Kamer schetst minister De Jonge mogelijke oplossingen om die knelpunten op te lossen.
  Er is inmiddels een concept-wetsontwerp gepubliceerd over dit onderwerp. Op dat concept kan voor 1 september gereageerd worden. Zie daarvoor ook dit bericht (bron: VNG)
 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eindrapport over de AMvB reële prijs Wmo gepubliceerd
  De AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’ regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld door de gemeente. Die regeling is in 2015 ingevoerd, omdat er door
  gemeenten vaak te lage prijzen werden betaald aan zorgverleners. Die regeling is – overeenkomstig de afspraak- na drie jaar geëvalueerd.
  Zie voor de uitkomsten van die evaluatie deze berichten van Divosa (link) en Skipr (link). Minister De Jonge stuurde deze week het eindrapport (link)
  met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer.
 • Gemeenten vrezen toeloop op Wmo-hulp
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur na een rondgang bij een aantal gemeenten  (link). Eén van de oorzaken lijkt de invoering van het abonnementstarief.
 • Kwijtschelden eigen bijdrage Wmo is de ‘druppel’’
  Het Rijk moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten
  die zij op de Wmo en op andere beleidsterreinen moeten maken. Dat schrijven veertien Zuid-Hollandse Gemeenten in een brandbrief aan VNG. Meer info
  over die brief in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hogere inkomens maken meer gebruik van huishoudelijke hulp
  Mensen met middelbare en vooral hogere inkomens zijn in 2019 meer gebruik gaan maken van huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG). De cijfers van het CBS zijn hier te vinden.
 • Eindhoven trekt aanbesteding Jeugdwet en Wmo in
  Dat doet de gemeenten in verband met de Coronacrisis. Meer details in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken. Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijfer.
 • Drie nieuwe handreikingen over onafhankelijke clientondersteuning
  Die handreikingen zijn ontwikkeld door Movisie en zijn via dit bericht te downloaden (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein).
 • Oisterwijk wil inkomenstoets in plaats van abonnementstarief
  De gemeente doet dit om het tekort op de Wmo te verminderen. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman genuanceerd over nieuw concept-wetsvoorstel Wmo.
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier
  melding van.  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden. Eerder reageerde een achttal
  belangenorganisaties kritisch op dit voornemen van de minister. Zij vinden dat dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
  Nu heeft ook de Ombudsman op dit voornemen gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De reactie zelf is op de website van de
  Ombudsman te vinden (link).
 • Wmo-dilemma’s delen met bevolking vergroot vertrouwen in gemeente
  Dat blijkt uit een pilot in enkele gemeenten. In dit bericht beschrijft Binnenlands Bestuur kort de uitkomsten van die pilot.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (2)
  Dat kan leiden tot stapelfacturen. In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog info van Skipr.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (1)
  Het CAK blijkt nog niet in staat om de meeste cliënten tijdig te informeren over de eigen bijdrage Wmo in 2020. De computersystemen zijn nog niet op orde. Zie voor meer
  info én voor de gevolgen van deze vertraging deze berichten van CAK (link), VNG (link) en Skipr (link). De brief die minister De Jonge over deze vertraging schreef aan
  de Tweede Kamer is via deze link te lezen.
 • Nieuw concept-wetsvoorstel verslechtert positie cliënten
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier melding van.
  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden.
  In een reactie (link) legt een achttal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), uit, waarom dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
 • Tarieven huishoudelijke hulp gestegen
  Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van VWS. Meer informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Evaluatie inkoop en aanbesteding Wmo en Jeugdzorg in 2019
  Op verzoek van VWS onderzoekt PPRC jaarlijks de inkoop en aanbesteding van Wmo en Jeugdzorg. Recent verscheen de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Daaruit
  blijkt dat gemeenten bij de Wmo meestel het model ‘Open House’ gebruiken. In de Jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Zie voor meer informatie deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Kamerbrief over toezicht op de Wmo
  In die brief gaat minister De Jonge vooral in op het voorkomen en beperken van frauduleuze, malafide aanbieders in de Wmo. Zijn brief is hier te vinden.

beheerder