Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

 

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.                            De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu-alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link), NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link), Nu 91 (link) en Per Saldo (link) en LCR (link).
 • ‘Verzamelbrief’ over de  WMO 2015
  Minister De Jonge stuurde die brief deze week naar de Tweede Kamer. De brief (link) geeft de stand van zaken over een aantal onderwerpen, zoals het
  Wmo-abonnementstarief, onafhankelijke cliëntondersteuning en Wmo-toezicht. Bij die brief zitten rapporten over deze onderwerpen.
 • Abonnementstarief blijkt duurder voor gemeenten dan eerder berekend
  Er is een fout gemaakt in de  berekening van de extrakosten van het abonnementstarief voor gemeenten. Die fout is nu hersteld en nu blijkt dat de het abonnementstarief
  duurder uitpakt voor gemeenten dan eerder werd aangenomen. Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Wmo-toezicht is op veel vlakken niet goed genoeg of verslechterd’
  Zo vat NZG (link) het kritische rapport (link) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het gemeentelijk Wmo-toezicht samen.
 • Nieuwe cijfers over gebruik Wmo en Jeugdwet op website Waarstaatjegemeente
  Op die website zijn deze cijfers per gemeente en soms per wijk te raadplegen. Vergelijking met bijvoorbeeld andere gemeenten is ook mogelijk. Die website is
  via dit bericht te vinden (bron: Schulinck).
 • Gemeenten doen voorstel voor aanpassing van het abonnementstarief
  Daarmee komen de gemeenten tegemoet aan een vraag van minister De Jonge. Zie voor de alternatieven van de gemeenten dit bericht (bron: VNG).
  Dan is  hier nog een samenvatting van het voorstel van de gemeenten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer gemeenten voeren inkomenstoets Wmo in
  Rijk en gemeenten liggen al langer op ramkoers over het abonnementstarief (de vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage). In vorige Docu-alerts is
  daar aandacht aan besteed. Volgens dit bericht groeit het aantal gemeenten dat de inkomenstoets weer invoert (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten en Rijk nog tegenover elkaar in ruzie over abonnementstarief
  De gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel weigeren het abonnentstarief toe te passen. Zij houden  rekening met het inkomen van de burger die
  Wmo-hulp vraagt. VWS heeft gedreigd met maatregelen als deze gemeenten hun beleid niet aanpassen, maar de gemeenten hebben dat geweigerd.
  De minister moet nu beslissen of hij nu maatregelen neemt. In dat geval zullen deze gemeenten naar de rechter stappen. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer Nederlanders doen beroep op Wmo in 2020
  In 2020 groeide dat aantal Nederlanders met ruim 5%. De stijging lijkt vooral veroorzaakt doordat meer mensen een beroep doen op huishoudelijke hulp.
  Volgens de onderzoekers hangt die groei vooral samen met de vaste. inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’).
  Dat blijkt uit de derde Monitor Wmo-abonnementstarief (link), die deze week door minister De Jonge met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer werd gestuurd.
  Meer over die monitor in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link) en Skipr (link)
  VNG en Rijk hebben inmiddels overleg gehad over die uitkomsten. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).
 • FNV: geen eigen bijdrage Wmo voor sociale minima
  Dat is één van de voorstellen van de FNV voor een lokaal armoede beleid. Dit voorstel is gedaan met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Meer over dit plan
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); het plan zelf is hier te vinden (bron: FNV).
 • De Jonge: voldoende extra geld voor eigen bijdrage Wmo
  Gemeenten verzetten zich al langer tegen de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’). Zij vinden dat allerlei mensen nu een beroep doen
  op de Wmo terwijl ze die huishoudelijke hulp zelf heel goed kunnen betalen. Dat leidt tot oplopende tekorten bij gemeenten.
  Minister De Jonge vindt dat gemeenten voldoende geld krijgen voor die extra hulpvragen. Ook vindt hij dat gemeenten geen mensen voor huishoudelijke hulp
  mogen afwijzen alleen omdat zij een te hoog inkomen hebben. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten negeren eis minister De Jonge
  Het gaat om de gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel. Deze gemeenten wegen het inkomen mee bij  het toekennen van Huishoudelijke Hulp. Dat is in strijd
  met het beleid van Minister De Jonge. Deze gemeenten willen zich niet daarin schikken. Meer (achtergrond)informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Spoedzaken gewonnen tegen gemeente Amsterdam
  Op de website van Clientbelang Amsterdam staan twee voorbeelden van spoedzaken waarin Cliëntbelang Amsterdam cliënten heeft geholpen
  in een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam. In de ene zaak ging het om resultaatgericht indiceren; in het andere geval om plaatsing op een wachtlijst.
  Beide in strijd met de Wmo. Meer daarover in dit bericht (bron: Cliëntbelang Amsterdam).
 • Minister De Jonge: Inkomenstoets in de Wmo mag niet.
  Door de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Leusden is eerder dit jaar besloten om een inkomenstoets toe te passen op huishoudelijke hulp in de Wmo.
  Die gemeenten wijken daarmee al van de landelijke regeling van het ‘abonnementstarief’. In antwoord op schriftelijke vragen van de VVD
  antwoordt minister De Jonge dat afwijking van het abonnementstarief niet kan en dat hij zo nodig maatregelen zal nemen tegen deze gemeenten.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden op de Kamervragen zijn hier te vinden, alsook de brieven die de minister naar beide gemeenten stuurde.
 • Gemeente Goes kleedt Wmo uit
  De gemeente Goes gaat fors bezuinigen op de Wmo. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Zie voor informatie over andere gemeenten die op de Wmo bezuinigen deze twee berichten van Binnenlands Bestuur (link) (link).
 • Rechter: gemeente mag Wmo-begeleiding niet meer resultaatgericht indiceren
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op dit gebied) bepaald. Eerder had de CRvB dat al gedaan bij de huishoudelijke verzorging. Zie voor meer
  toelichting deze berichten van Per Saldo (link) en Sociaalweb (link).
 • Rijk en gemeenten praten over toekomst Wmo
  Zij hebben daarbij afspraken gemaakt over de financiële beheersbaarheid op de korte en middellange termijn. Meer over die afspraken in dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeente Nijmegen stopt met keukentafelgesprekken
  Die gemeenten vindt de huidige werkwijze te bureaucratisch. En wil op een nieuwe manier en veel sneller met zorg beginnen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • 1,2 miljoen Nederlanders had een Wmo-maatwerkvoorziening in 2020
  Dat is één van de uitkomsten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein(GMSD); dat is een groei van 4%, onder meer bij de hogere inkomensgroepen.
  Meer daarover in deze berichten van Schulinck (link) en Divosa (link). Via de website Waarstaatjegemeente.nl (link) kunt u, onder meer per gemeente,
  allerlei informatie vinden over het gebruik van zorg en ondersteuning in 2020.
 • Rijk wil ingrijpen bij gemeenten die vaste eigen bijdrage willen afschaffen
  Het gaat om de gemeenten Leusden en Krimpen aan de IJssel. Zij willen een inkomensafhankelijke bijdrage invoeren in plaats van de vaste eigen bijdrage
  (‘abonnementstarief’), die het Rijk eerder aan alle gemeenten oplegde. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (2)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nóg een reactie op dat wetsvoorstel (bron: Skipr).
 • Nieuwe wet wil eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo (1)
  Dit wetsvoorstel is vorige week door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Meer informatie over doel en inhoud van de wet is te vinden in dit bericht
  (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het wetsontwerp zelf en de toelichting  zijn hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Ook gemeente Krimpen voert inkomenstoets voor de Wmo in
  Die gemeente doet dat om de toestroom van nieuwe cliënten voor huishoudelijke hulp af te remmen. De gemeente Krimpen is de vierde
  die dit doet. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Burgers moeten nog altijd strijd leveren voor Wmo-ondersteuning
  Dat zegt Illya Soffer in een uitzending van consumentenprogramma Radar deze week. Meer in deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).
 • Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgkantoren
  Het kabinet wil dat zorgkantoren kunnen meebetalen aan zorg in andere domeinen (bv Wmo) als daarmee kosten bespaard kunnen worden. Dat is één van de
  doelstellingen van een concept-wetsontwerp, dat voor reactie is vrijgegeven. Meer over de bedoelingen van het wetsontwerp in dit bericht.
  Het concept-wetsontwerp is hier te vinden op de site internetconsultatie.
 • Wmo-zorgverleners krijgen nu ook vaccinatie
  Zij worden sinds deze week uitgenodigd voor de vaccinatie. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Nog steeds te weinig info aan burger over toegang tot de Wmo in Nijmegen
  Dat zegt de Rekenkamer in Nijmegen na een vervolgonderzoek over de toegankelijkheid van de Wmo In Nijmegen. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Geen huishoudelijke hulp uit de Wmo in Leusden als je die zelf kunt betalen
  Dat doet de gemeente om geld te besparen op de Wmo. Meer over de motieven van de gemeente Leusden hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wmo-ondersteuning gewaardeerd; wel grote verschillen tussen gemeenten
  Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Onderzoeksbureau ZorgfocuZ, dat daarvoor gebruik maakt van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo.
  In het rapport worden de cijfers over de jaren 2016-2020 vergeleken. Ook worden de best en de slechtst presterende gemeenten vergeleken. Meer info in dit bericht
  (bron: Skipr);  in het bericht staat een link naar de rapportage.
 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder Wmo of Wlz?
  De gemeente Raalte maakt jaarlijks een handig overzicht waarin snel te zien is, wanneer een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder
  de Wmo en wanneer onder de Wlz valt. Deze week verscheen de versie voor 2021. Die is te vinden via deze link.
 • Kamervragen over onvrede gemeenten over abonnementstarief beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de SP en gaan over de oproep van de VNG aan gemeenten om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief
  te beheersen. Zie voor de antwoorden hier.
 • Geen algemene kwijtschelding eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Dat is de reactie van minister De Jonge op een rapport van de Nationale Ombudsman van oktober vorig jaar. In dat rapport (link) werden signalen gegeven over de inning van
  eigen bijdragen,  terwijl geen zorg geleverd was tijdens de coronaperiode. Zie voor de reactie van de minister dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); zijn brief
  is hier te vinden.
 • Meerderheid gemeenten beperkt toegang tot sociale en zorgvoorzieningen
  Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, Onderzoeksbureau Investico en de Groene Amsterdammer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor het bericht van EenVandaag hier.
 • Inspectie wil dat minister ingrijpt bij falend Wmo-toezicht door gemeenten
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de uitvoering van het toezicht door gemeenten op de Wmo. De IGJ rapporteert daarover jaarlijks aan de
  minister van VWS. In het Rapport over 2019 constateert de Inspectie dat veel gemeenten hun toezicht nog steeds niet op orde hebben en dat de situatie
  eigenlijk verslechterd is ten opzicht van het jaar daarvoor. Daarom adviseert de Inspectie de minister om nu in te grijpen. Meer daarover in dit bericht van
  Skipr (link). Het rapport van de IGJ is via deze link te vinden. VNG heeft inmiddels op het rapport gereageerd (link).
  Minister De Jonge heeft inmiddels aangegeven dat hij de aanbevelingen van de IGJ  overneemt. Zie voor zijn reactie  hier.
 • ‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’
  Dat zegt het Expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag’ dat op verzoek van de VNG adviseert over
  aanpassingen in de Wmo. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van de VNG dit bericht; onderaan het bericht staat een
  link naar de reactie.
 • Vergrijzing en armoede stuwen Wmo-gebruik op in Noord- en Oost-Groningen
  Binnenlands Bestuur schrijft daarover in dit bericht.
 • Abonnementstarief Wmo onder vuur
  Er is de laatste weken discussie over de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief)’. Gemeenten  willen hiervan af.
  In eerdere Docu-alerts meldden we al berichten daarover. In aansluiting daarop is hier een bericht van Ieder(in).
 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties (2)
  In aansluiting op de info in de vorige Docu-alert over het SCP-rapport ‘Sociaal domein op koers’ zijn hier nog twee links naar een reactie van één
  van de onderzoekers (link) (link) en een link naar het bericht  .’Gemeenten: bezuinig niet op sociale basis’ (bron: Binnenlands Bestuur 3x). Zie ook de berichten van Ieder(in)  (link)
 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties (1)
  Dat is de stevige conclusie van een SCP-onderzoek naar de effecten van 5 jaar decentralisaties. Zie voor dat onderzoek deze berichten van
  Binnenlands Bestuur d.d. 16/11 (link) en 20/11 (link). Het SCP-onderzoek zelf en een samenvatting is via deze link te vinden. Zie ook de reacties van Ieder(in) (link) en Divosa (link),
 • Gemeenten zoeken grenzen Wmo op
  Dat doen zij op advies van de VNG, die de kosten van de Wmo sterk ziet stijgen mede als gevolg van het abonnementstarief (de vaste eigen bijdrage Wmo).
  Eén voorbeeld is de gemeente Krimpen, die geen huishoudelijke hulp meer gaat toekennen aan burgers die die hulp zelf kunnen betalen (link)
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor meer adviezen van de VNG dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil geen wijziging in abonnementstarief Wmo
  Dat heeft hij gezegd in een debat met de Tweede Kamer over de Wmo. Zie voor een verslag van dat debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link) en Per Saldo (link)  hun aandachtspunten naar  de Tweede Kamer
 • ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet meer door kabinet vergoed
  Door de vaste bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’ ) is het beroep op  huishoudelijke hulp uit de Wmo met 80% gestegen. Het Rijk wil
  deze meerkosten niet meer vergoeden aan de gemeenten. Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (link).  De VNG is hier boos over.
  Zie  verder deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link). Klik voor de boze reactie van VNG hier.
 • FNV: scheld eigen bijdrage Wmo kwijt bij minima
  Door allerlei problemen bij o.a. het CAK ontvangen cliënten nu gestapelde rekeningen voor achterstallige eigen bijdragen Wmo. De FNV roept gemeenten
  op om die rekeningen kwijt te schelden bij de sociale minima. Meer over die achterstallige rekeningen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Stand van zaken abonnementstarief Wmo
  In een brief (link) geeft minister De Jonge de stand van zaken bij de uitvoering van de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’).
 • Ombudsman: klachten over eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd
  Bij de Ombudsman zijn vragen en klachten binnengekomen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. De ombudsman heeft minister
  De Jonge per brief om duidelijkheid gevraagd. Meer daarover in dit bericht van de Ombudsman; onderaan het bericht staat een link naar de brief
  die de Ombudsman stuurde.
 • Gemeenten krijgen meer geld voor coronakosten Wmo en Jeugdwet
  Eerder kregen de gemeenten al € 144 mln. ; daar is nu € 26 mln. aan toegevoegd door het rijk. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eigen bijdrage Wmo moet op de schop
  Dat adviseert de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Deze commissie vindt dat de vaste eigen bijdrage weer vervangen moet worden
  door een eigen bijdrage naar draagkracht. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Geen ‘doldrieste ingrepen’ in Wmo doen
  Dat zegt Tweede Kamerlid Hijink (SP) in reactie op het plan van de gemeente Oldenzaal om huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo te halen en onder te brengen in de
  bijzondere bijstaand.  Zie voor zijn reactie dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Oplossing voor knelpunten bij overgang Wmo-zorg naar Wlz
  Er bestaan op dit moment knelpunten bij clientondersteuning, als een client overgaat van de Wmo 2015 naar de Wlz. De regelingen sluiten niet goed op
  elkaar aan. In een brief (link) aan de Tweede Kamer schetst minister De Jonge mogelijke oplossingen om die knelpunten op te lossen.
  Er is inmiddels een concept-wetsontwerp gepubliceerd over dit onderwerp. Op dat concept kan voor 1 september gereageerd worden. Zie daarvoor ook dit bericht (bron: VNG)
 • Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld
  Bij gemeenten blijft grote onrust bestaan over hun financiële situatie en over het geld dat zij van het Rijk krijgen. Dat leidt tot allerlei acties. Zie voor enkele berichten over
  die onrust deze drie berichten (link 14/7)),  (link 15/7) en (link 17/7) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in rode cijfers door oplopende zorgkosten
  Dat concludeert de VNG op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2019. Meer in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link). Deze week was  er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van
  gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eindrapport over de AMvB reële prijs Wmo gepubliceerd
  De AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’ regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld door de gemeente. Die regeling is in 2015 ingevoerd, omdat er door
  gemeenten vaak te lage prijzen werden betaald aan zorgverleners. Die regeling is – overeenkomstig de afspraak- na drie jaar geëvalueerd.
  Zie voor de uitkomsten van die evaluatie deze berichten van Divosa (link) en Skipr (link). Minister De Jonge stuurde deze week het eindrapport (link)
  met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer.
 • Gemeenten vrezen toeloop op Wmo-hulp
  Dat schrijft Binnenlands Bestuur na een rondgang bij een aantal gemeenten  (link). Eén van de oorzaken lijkt de invoering van het abonnementstarief.
 • Kwijtschelden eigen bijdrage Wmo is de ‘druppel’’
  Het Rijk moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten
  die zij op de Wmo en op andere beleidsterreinen moeten maken. Dat schrijven veertien Zuid-Hollandse Gemeenten in een brandbrief aan VNG. Meer info
  over die brief in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Hogere inkomens maken meer gebruik van huishoudelijke hulp
  Mensen met middelbare en vooral hogere inkomens zijn in 2019 meer gebruik gaan maken van huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG). De cijfers van het CBS zijn hier te vinden.
 • Eindhoven trekt aanbesteding Jeugdwet en Wmo in
  Dat doet de gemeenten in verband met de Coronacrisis. Meer details in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe cijfers over gebruik per gemeente gepubliceerd
  Die cijfers gaan over het tweede halfjaar 2019 en zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.
  Het is via die site mogelijk om gemeenten te vergelijken of op wijkniveau te kijken. Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb); in het bericht staat een link naar de cijfer.
 • Drie nieuwe handreikingen over onafhankelijke clientondersteuning
  Die handreikingen zijn ontwikkeld door Movisie en zijn via dit bericht te downloaden (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein).
 • Oisterwijk wil inkomenstoets in plaats van abonnementstarief
  De gemeente doet dit om het tekort op de Wmo te verminderen. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman genuanceerd over nieuw concept-wetsvoorstel Wmo.
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier
  melding van.  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden. Eerder reageerde een achttal
  belangenorganisaties kritisch op dit voornemen van de minister. Zij vinden dat dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
  Nu heeft ook de Ombudsman op dit voornemen gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De reactie zelf is op de website van de
  Ombudsman te vinden (link).
 • Wmo-dilemma’s delen met bevolking vergroot vertrouwen in gemeente
  Dat blijkt uit een pilot in enkele gemeenten. In dit bericht beschrijft Binnenlands Bestuur kort de uitkomsten van die pilot.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (2)
  Dat kan leiden tot stapelfacturen. In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog info van Skipr.
 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (1)
  Het CAK blijkt nog niet in staat om de meeste cliënten tijdig te informeren over de eigen bijdrage Wmo in 2020. De computersystemen zijn nog niet op orde. Zie voor meer
  info én voor de gevolgen van deze vertraging deze berichten van CAK (link), VNG (link) en Skipr (link). De brief die minister De Jonge over deze vertraging schreef aan
  de Tweede Kamer is via deze link te lezen.
 • Nieuw concept-wetsvoorstel verslechtert positie cliënten
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier melding van.
  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via consultatie gereageerd kon worden.
  In een reactie (link) legt een achttal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), uit, waarom dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
 • Tarieven huishoudelijke hulp gestegen
  Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van VWS. Meer informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Evaluatie inkoop en aanbesteding Wmo en Jeugdzorg in 2019
  Op verzoek van VWS onderzoekt PPRC jaarlijks de inkoop en aanbesteding van Wmo en Jeugdzorg. Recent verscheen de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Daaruit
  blijkt dat gemeenten bij de Wmo meestel het model ‘Open House’ gebruiken. In de Jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Zie voor meer informatie deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).
 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Kamerbrief over toezicht op de Wmo
  In die brief gaat minister De Jonge vooral in op het voorkomen en beperken van frauduleuze, malafide aanbieders in de Wmo. Zijn brief is hier te vinden.

beheerder