Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVB)

 

Regelhulp, : Website van de overheid. Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wat is precies de Wajong? klik hier

De volgende informatie wordt overgenomen uit de Docu-alerts.

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.


Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.      De laatste berichten staan bovenaan.

Wilt u zelf de docu.alerts ontvangen geeft u zich dan op via ons e-mailadres.

 • Meer begeleiding voor mensen met LVB op school en op de werkvloer
  Dat adviseert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in “Meedoen gaat niet vanzelf“. Het SCP signaleert nog veel problemen op die twee gebieden. Zie meer over dit advies
  in dit bericht (bron: Divosa). Een samenvatting staat in dit bericht (bron: SCP); onderaan dat bericht staat een link naar het advies zelf.
 • Aandacht voor hulp aan gedetineerden met een licht verstandelijke beperking
  Deze week besteedden de programma’s Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ aandacht aan de hulpverlening aan deze groep. Meer daarover in dit bericht (bron:VGN); in het bericht staan
  links naar de uitzendingen.
 • Kabinetsreactie op rapport mensen met een licht verstandelijke beperking
  Hoeveel mensen met LVB zijn er in Nederland?
  In een breed beleidsonderzoek is nagegaan welk beleid er door allerlei ministeries wordt gevoerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, de samenhang
  daarvan en de doeltreffendheid. Bij dat onderzoek zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken. In een brief (link) geeft het kabinet een
  reactie op het rapport en de aanbevelingen. Bij die brief zit een aantal interessante bijlagen, waaronder een nieuwe schatting van
  het aantal mensen met LVB in Nederland (link).
 • Zorgprofielen LVG en SGLVG aangepast
  Die aanpassing is bedoeld om praktijk en regelgeving beter op elkaar te laten passen. Zie voor een toelichting op de wijzigingen hier (zorgprofiel LVG) en hier
  (zorgprofiel SGLVG) (bron: www.informatielangdurigezorg.nl). Zie voor de gevolgen voor het PGB hier (bron: Per Saldo).
 • Snelle herkenning LVB via nieuwe kennisapp
  Die nieuwe app is gemaakt door een aantal organisaties en instellingen in Midden-Limburg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Jongeren met LVB zijn extra kwetsbaar voor cyberpesten
  Meer info daarover in dit artikel op de website Sociale Vraagstukken.
 • Zorgwetten in eenvoudige taal uitgelegd
  KansPlus, LSR en Ieder(in) hebben in het kader van het programma Samen sterk  voor Kwaliteit een brochure gemaakt, waarin de wetten voor zorg en ondersteuning
  in eenvoudige taal worden uitgelegd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Kansplus). De brochure is via dat bericht of via de website ikdoemee.nl te downloaden.

beheerder